Söndag 14 februari - Kärlekens väg

Välkommen att fira gudstjänst i Röbäcks kyrka. Predikan denna söndag av Katrin Nymberg. Textläsning och bön av Kerstin Olofsson och musik av Richard Öberg. Sång av Johanna Stenman och Kristen Jansen Brodin spelar flöjt.

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan och deras viktiga internationella arbete.

När världen drabbas av coronapandemi förvärrar det en redan svår situation för människor som lever i stor utsatthet. Tillsammans kan vi rädda liv på platser där handtvätt och social distansering överhuvudtaget inte är möjliga. Tillsammans sprider vi hopp!

Ge en gåva via Swish 9001223Bankgiro 900-1223 eller Plusgiro 90 01 22-3

Välkomna till gudstjänst i Röbäcks kyrka på Fastlagssöndagen och temat är Kärlekens väg.

Vi får lyssna till, och sjunga med om ni vill i Håll migg hjärta, skriven av Björn Skifs och psalm 96, Öppna mig för din kärlek. 

Som postludium spelas Via Caritas ( kärlekens väg ) instrumentalt flöjt och piano skriver av Richard Öberg.

 

Dagens evangelium är hämtad från Lukasevangeliet kapitel 18, vers 31-43

Han samlade de tolv omkring sig och sade till dem: ”Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse.
Han skall utlämnas åt hedningarna, de skall håna och skymfa honom och spotta på honom, och de skall prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen skall han uppstå.”

Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem, och de kunde inte förstå vad han sade. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi,
och då ropade han: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.”

De som gick främst sade åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre: ”Davids son, förbarma dig över mig.” Jesus stannade och sade till dem att leda fram honom, och då mannen kom närmare frågade Jesus: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” Han svarade: ”Herre, gör så att jag kan se igen.”

Jesus sade: ”Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig.”
Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov.

Predikan och textläsning

Alla hjärtans dag och fastlagssöndagen! Alla hjärtans dag firades ursprungligen till minne av den helige Valentin som brukade plocka blommor i klosterträdgården och ge till älskande par. Fastlagssöndagen är en av de tre dagarna innan fastan startar. Dessa dagar firar allt det goda i livet, en tacksamhetsfest. Karnivaler med musik, dans och mycket mat i dagarna tre, innan vi tar oss an dagens tema, kärlekens väg. Hur vi tillsammans kan fira allt vårt hjärta får och allt vad det kan erbjuda. Oavsett vem du är, om du kommer hit med ett hjärta som dansar av glädje, eller som är slaget i småbitar är du välkommen hit till Röbäcks kyrka, för idag får vi fira Fastlagssöndagen, som detta år råkar infalla även på alla hjärtans dag.

Välkommen!

I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn är vi samlade till gudstjänst. Här idag får vi fira allt det enkla, glädjeämnena i vårt liv. Karnevalen. För att också ta farväl av det enkla i 40 dagar, och vandra den lite svårare kärlekens väg. Här idag får vi förbereda oss för kampen det faktiskt kan innebära att vandra kärlekens väg. 

Kerstin ska alldeles strax få läsa evangelietexten för idag för er. Det är en stark text, kanske var det det även för lärjungarna. Så stark att de inte kunde ta till sig och förstå vad Jesus egentligen sa. För de ska börja gå mot Jerusalem, och han berättar vad som ska ske. Men lärjungarna kan inte ta till sig att deras vän ska behöva lida på detta vis. 

Därefter hör vi en man ropa efter Jesus, om hjälp. Om ett varmt hjärta för den som är utstött och som helst ska vara tyst och inte störa andras liv med sin utsatthet. Vi läser…

Evangelieläsning Luk 18:31-43

Jesus samlade de tolv omkring sig och sade till dem: "Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse. Han skall utlämnas åt hedningarna, de skall håna och skymfa honom och spotta på honom, och de skall prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen skall han uppstå." Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem, och de kunde inte förstå vad han sade.

När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi, och då ropade han: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig." De som gick främst sade åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre: "Davids son, förbarma dig över mig." Jesus stannade och sade till dem att leda fram honom, och då mannen kom närmare frågade Jesus: "Vad vill du att jag skall göra för dig?" Han svarade: "Herre, gör så att jag kan se igen." Jesus sade: "Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig." Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov.

Jag skulle vilja dela med er sagan om det vackraste hjärtat såsom jag har hört den. 

Ja, det var en gång en ung man som ställde sig mitt på stadens torg och ropade högt: Kom alla, kom hit och titta på det mest perfekta hjärtat i världen! Titta här, titta på glansen, titta på rundningen, titta på färgen!

Allt folk på torget stannade och beundrade det fantastiska hjärtat. Någon i folksamlingen sa då: ”Ja, det måste verkligen vara det vackraste hjärtat på jorden”.

När hördes en röst kraxa längst bak från en gammal, gammal krum gubbe. ”Nej du, det må vara det mest perfekta hjärtat, men det vackraste hjärtat har jag.” Folket på torget skrattade åt honom när han höll fram sitt hjärta. Det fanns hål i det, det var lite olika färger, det var ihopsytt på platser. Folket undrade helt enkelt om han var galen, men sedan började han tala och sa:

Ni förstår, mitt hjärta har tjänat mig under många år. Det bär minnen av människor i mitt liv. Ibland har jag gett någon en del av mitt hjärta, men den har inte gett en bit tillbaka. Men jag har inte försökt ta tillbaka min bit, för hålet vittnar ändå om kärlek jag gett, och hoppet om kärlek tillbaka. De extra bitarna är bitar från andra som gett mig en del av sitt hjärta. Mitt hjärta är inte perfekt till varken glans, form eller färg. Men det vittnar om ett liv där hjärtat har varit med. Men mitt hjärta är vackrare än det perfekta.

Den unga mannen tittade nu ner på sitt perfekta hjärta, sedan bröt han av en bit av sitt hjärta och gav den gamle mannen i tacksamhet för vad han lärt.

Hur ser ditt hjärta ut? Just idag kanske det har många hålrum? Eller är det överfullt av bitar från andra? Kanske ligger det i skärvor, kanske dunkar det starkt så att pulsen känns i hela kroppen?

Hur ditt hjärta än ser ut idag, oavsett om det är krossat eller överfullt, vill jag säga att ditt hjärta är vackert. Ditt hjärta är värdefullt.

Helandeberättelserna i Bibeln tycker jag är så väldigt värdefulla för de är starten på något nytt. I en tid när blindhet var ett tecken på Guds straff, så stannar Guds son och erbjuder helande. I en tid när vi inte skulle lägga oss i andra människors lidanden, för att det var att lägga oss i hur Gud straffar sitt folk, stannar Guds son. Han ser, han hjälper. Han helar något annat än sjukdomen, han helar familjer som inte fått vara med en älskad. Han helar ett samhälle, kring hur vi behandlar sjukdom. I en tid när vi kunde säga att en människa var fel, eller var ful pga sin sjukdom, så stannar han och möter. För vid denna tid blev en som visade sjukdom förvisad från sin familj. Ingen ville beblandas, eller fick hjälpa, den som Gud straffade, såsom vi trodde sjukdomar var. Såfall kanske vi smittades med Guds vrede. 2000 år senare har vi lärt oss mycket om sjukdomar och funktionsvariationer, men fortfarande har vi något att lära av Jesus. Av hur han stannar och ser människan framför sig, han förutsätter inte vad den vill. Han förutsätter inte att den vill bli förändrad eller botad, han frågar. Han ger makten tillbaka. Han ser på varje människa som en fullvärdig individ som kan besluta om sitt eget liv. Han ser människan. Vi har mycket att lära även 2000 år senare. 

Han vandrar kärlekens väg, det är inte enkelt. Ibland blir du inte uppskattad för att du gör det. Ibland ger du en bit av ditt hjärta men får hån tillbaka. Men ibland så förändrar vi världen genom det. Och idag frågar han dig, vad vill du att jag ska göra för dig? Och vill du slå följe med mig in på kärlekens väg. Det enda som återstår är för dig att svara. 

Gud tack för kärleken i våra liv, både den vi får ge och den vi får ta emot. Inför denna fasta kommer vi till dig och ber dig om hjälp att öppna våra hjärtan. Om ork att se utsattheten där den finns i vår närhet. Om förmåga att se hur jag kan förändra och vandra kärlekens väg såsom du visat oss. 

Gud, vi ber om hjälp i denna februari, vi ber om ljus i våra hjärtan. Vi ber om styrka och ork till den som behöver. Vi ber om en värld där kärlek och godhet ska få råda. Tack Gud för att inte en enda av oss är lämnade ensamma. Tack för dina omsorgsfullt bärande händer den dag när mitt hjärta är krossat i småbitar, av sorg och förlust. Styrk oss Gud, till att vara dina medhjälpare och bära andra när så behövs.