Söndag 14 augusti - Nionde söndagen efter trefaldighet

Välkommen att fira sommarandakt med Åsa Bergius i Ålidhems kyrja. Musik av David Bergius som spelar för oss. Glad sommar önskar vi på Svenska kyrkan.

Trefaldighetstiden

De olika söndagarnas tema i kyrkoåret lyfter fram händelser i Jesu liv. Händelserna kretsar kring julen och påsken, som var och en har en förberedelsetid och en efterfirningstid. Söndagarna efter trettondedag jul avslutar julen och Kristi himmelsfärd och pingsten är påsktidens slutpunkt. Utöver detta finns övriga helgdagar som bland annat lyfter fram helgon, martyrer och apostlar.

Söndagens tema är Goda förvaltare