Söndag 13 november – Söndagen före domssöndagen

Denna söndag får vi fira söndagsandakt i Nordmalings kyrka med Eva Branzell, vikarierande kyrkoherde i Nordmalings församling. Vi får även höra Daniel Lundström spela en improvisation på psalm 256, Var inte rädd, på piano och Urban Lundström framföra psalm 716, Namnet Jesus aldrig mister. Sjung gärna med! Temat för söndagen är Vaksamhet och väntan.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 12, vers 35-40

Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande.
Var som tjänare som väntar på att deras herre skall komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten.

Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem.

Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare — saliga är de tjänarna, när han finner dem beredda.

Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset.

Var beredda, också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.”