Söndag 12 februari - Sexagesima

Välkommen att fira andakt i Robertsfors kyrka med Urban Nordqvist, präst i Bygdeå församling. Vi får även lyssna till när Erika Sandström spelar för oss och Jan-Olof Lundström tillsammans med Urban sjunger psalm 711, Jag tror på en Gud, en enda. Sjung gärna med.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 6, vers 60-69

Många av hans lärjungar som hörde honom tala sade: ”Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?”
Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sade till dem: ”Får det här er att vackla?
Hur blir det då om ni får se Människosonen stiga upp dit där han var förut?
Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv.

Men det är några av er som inte tror.” Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte: ”Det var därför jag sade er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av Fadern.”
Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom.

Jesus sade till de tolv: ”Inte vill väl ni också gå er väg?” Simon Petrus svarade: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.”