Skärtorsdag

Denna kväll äter Jesus för sista gången tillsammans med sina lärjungar och instiftar nattvarden genom att säga att brödet som de delar är hans kropp och vinet är hans blod.

Vid måltiden berättar Jesus att han vet att en av dem kommer att förråda honom. Senare på natten grips Jesus av de romerska soldaterna efter att Judas mot en betalning av 30 silvermynt har avslöjat var han finns. Som ett tecken för soldaterna på vem de skall gripa går Judas fram till Jesus i Getsemane och ger honom en kyss.

Den sista måltiden, Matt 26:26-28

Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: "Tag och ät, detta är min kropp." Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: "Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.”

Läs mer om Skärtorsdagen här >

Gudstjänster på skärtorsdag