Michael Rystedt, lokalpolisområdeschef, Johanna All, polisdiakon, Johan Eklund, gruppchef på ingripandepolisen och Lena Fagéus, kyrkoherde vid signeringen av överenskommelsen.
Foto: Lina Eriksson

Polisdiakon

En diakon finns regelbundet tillgänglig för enskilda samtal för alla anställda i polishuset, kan fungera som krisstöd vid större olyckor, medverka i utbildning och ge stöd när polisen lämnar dödsbud eller om en polismedarbetare eller anhörig går bort.

I Umeå finns ett långt samarbete mellan polisen, räddningstjänst och Kyrkans stödgrupp. Från våren 2022 finns även en polisdiakon. Stödgruppen finns i första hand där för den som drabbats av en kris eller olycka medan polisdiakonens fokus kommer vara polisanställda.

- Polisanställda har ett oerhört viktigt arbete. Det känns fint att kunna vara en samtalspartner med utgångspunkt i deras upplevelser och behov, säger Johanna All, Umeås första polisdiakon.

Det har funnits polispräster och polisdiakoner sedan 1980-talet. Det är i första hand en krisstödsfunktion och inte en religiös funktion som kyrkan erbjuder polisen. I nuläget omfattar överenskommelsen åtta timmar fördelat på två dagar i veckan. Svenska kyrkan står för kostnaderna, ett sätt att finnas där som stöd för myndighetspersonal i deras tjänsteutövning.

I Umeå finns Svenska kyrkan även regelbundet på plats på Umeå garnison, Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet, anstalten och häktet.

Michael Rystedt, lokalpolisområdeschef, Johanna All, polisdiakon, Johan Eklund, gruppchef på ingripandepolisen och Lena Fagéus, kyrkoherde.

Umeå har fått sin första polisdiakon

Fredag den 29 april skrev Polisen och Svenska kyrkan i Umeå på en överenskommelse. Den innebär att en diakon finns tillgänglig för enskilda samtal för alla anställda i polishuset, kan fungera som krisstöd vid större olyckor, medverka i utbildning och ge stöd när polisen lämnar dödsbud eller om en polismedarbetare eller anhörig går bort.

Kyrkans stödgrupp

Stödgruppen ger och skapar stöd. Den kan begäras ut av räddningstjänst, ambulans, polis och Försvarsmakten vid allvarliga händelser som olyckor eller dödsbud. Gruppen består främst av präster och diakoner.

Samtal och stöd genom hela livet

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.