Påskdagen 4 april

Fira gudstjänst i Tegs kyrka tillsammans med Lars-Martin Nygren, Ulrika Stenlund, Richard Öberg, Kristen Jansen Brodin och Johanna Stenman. På tredje dagen uppstår Jesus från döden. När kvinnorna kommer till graven är stenen bortrullad och Jesus är inte där.

På tredje dagen uppstår Jesus från döden. När kvinnorna kommer till graven är stenen bortrullad och Jesus är inte där. Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten. Allt det som tynger vår jord, som hindrar livet, som stänger till våra hjärtan och stänger ute livet rullas bort.

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan och deras viktiga internationella arbete.

När världen drabbas av coronapandemi förvärrar det en redan svår situation för människor som lever i stor utsatthet. Tillsammans kan vi rädda liv på platser där handtvätt och social distansering överhuvudtaget inte är möjliga. Tillsammans sprider vi hopp!

Ge en gåva via Swish 9001223Bankgiro 900-1223 eller Plusgiro 90 01 22-3

Temat för påskdagens gudstjänst är Kristus är uppstånden.

Lyssna till, och sjunga med om du vill i psalm 146, Vad ljus över griften, psalm 151, Denna dag stod Kristus opp och psalm 742, Han är inte här.

 

Dagens evangelium

Markusevangeliet kapitel 16, vers 1-14

När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom.
Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp.
Och de sade till varandra: ”Vem skall rulla undan stenen från graven åt oss?”
Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor.
De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger, och de blev förskräckta.

Men han sade till dem: ”Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd.

Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: ’Han går före er till Galileen. Där skall ni få se honom, som han har sagt er.’”
Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda.

När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut sju demoner.
Hon gav sig i väg och berättade det för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät.

När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det.
Därefter visade han sig i annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet.

Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda.
Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden.