Nu kan du rösta i kyrkovalet

Så gör du! Och nio lokala grupper svarar på sju frågor.

så röstar du!

Är du?

 • medlem i Svenska kyrkan
 • 16 år senast på valdagen
 • folkbokförd i Sverige

Då kan du rösta!

> Den 6–18 september:

 • I valfri röstningslokal
  Se öppettider och platser på: svenskakyrkan.se/kyrkoval
 • Via brev eller bud. Du kan även brevrösta eller använda bud. Beställ brevröstningspaket genom att mejla: 

> På valdagen 19 september:

 • i din vallokal, som står på ditt röstkort som du fått i brevlådan.
 • i valfri röstningslokal, som är öppen. I Umeå är det Umeå stads kyrka och Ålidhemskyrkan.

Ta med:

 • röstkort
 • legitimation
Klicka på bilden för en större pdf.

Vem bestämmer egentligen?

Är det kyrkoherden eller fullmäktige som fattar besluten? Båda två och många fler, är nog svaret.

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Det betyder att du som medlem kan påverka beslut genom att engagera dig på olika sätt och genom att rösta i kyrkovalet vart fjärde år. Förra valet röstade ungefär var femte röstberättigad medlem i Umeå.

I kyrkovalet väljer du vilken grupp och vilka personer du vill ge förtroendet att styra kyrkan de kommande åren. Utifrån hur många röster nomineringsgrupperna i Umeå får fördelas platserna i kyrkofullmäktige. Senaste valet fick åtta grupper mellan 1 och 20 platser vardera. I det här valet har antalet platser minskat från 53 till 41.

Fullmäktige träffas två gånger per år, och beslutar då främst hur kyrkans pengar ska användas. De utser också ett kyrkoråd, som sköter ruljangsen mellan mötena, lite som regeringen i relation till riksdagen.

Kyrkoherden då? Jo, det är den högsta chefen lokalt, ungefär som en vd eller generaldirektör. Kyrkoherden är alltid präst och ansvarar för verksamheten i församlingarna. Kyrkoherden sitter i kyrkorådets arbetsutskott, oavsett vilka ledamöter som väljs i valet. Lena Fagéus är kyrkoherde i Umeå.

Fler artiklar ur Spira:

Mer om tidningen Spira

Ulrika Ljungblahd

Ulrika Ljungblahd

Svenska kyrkan i Umeå

Pastoratskansliet, Kommunikationsenheten, Redaktör tidningen Spira