Elfordon vid kyrkor - vad tycker du? Svara på en enkät om hållbar rörlighet

Nyhet Publicerad Ändrad

I tre städer undersöker Svenska kyrkan nu intresset för att elfordonspooler vid kyrkorna. Svara gärna på enkäten om resvanor. Det tar ett par minuter.

I tre städer undersöker Svenska kyrkan intresset för att inrätta elfordonspooler vid kyrkorna. I förstudien kring hållbart resande ingår en resvaneundersökning bland församlingsbor.

Här hittar du enkäten. Den tar bara ett par minuer att fylla.

Målet är att utveckla ett mer hållbart resande inom Svenska kyrkan, och samtidigt bidra till en omställning av resandet i samhället i stort genom nya delandelösningar.

Det är väldigt värdefullt om ni tar er en kort stund och svarar på undersökningen! Ju fler som svarar, desto bättre utfall av förstudien. Alla svar är givetvis anonyma.

 

Bakgrund förstudie om hållbar rörlighet

Svenska kyrkan i Örebro genomför under våren en förstudie om hållbar mobilitet i samarbete med Umeå och Malmö. Syftet är att ta fram ett förslag på guide/handbok för hur församlingar i hela Svenska kyrkan kan arbeta för att utveckla ett mer hållbart resande både bland medarbetare och församlingsmedlemmar/medborgare.

Idén som ska undersökas är så kallade ”mobilitetshubbar”, alltså fordonspooler som kan användas av både egna medarbetare och andra. (Fordon kan vara bilar, elmopeder, lastcyklar mm)

Kyrkans egna fordon skulle kunna ingå i poolerna, men även nyttjas av andra under tider när de annars står outnyttjade (främst på kvällar och helger). På så vis skulle kyrkan kunna bidra till en omställning mot mer hållbart resande även utanför vår egen organisation, om vi skulle möjliggöra för församlingsmedlemmar och andra att göra sig av med sin fossilbil för att i stället vara med i en av kyrkans fordonspooler.

Som en del av förstudien har både medarbetare och församlingsbor fått en enkät med resvaneundersökning.

Förstudien finansieras med Svenska kyrkans medel för projekt inom Färdplan för klimatet, och beräknas vara klar i augusti 2022.   

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands.

Fler nyheter

Musiken i kyrkan är inte helt barock

Publicerad:

Om du går på kyrkokonsert i Umeå kan du få njuta av nästan 400 år gammal musik. Just musik från barocken är oerhört populär. Men vad fick en umebo på 1600-talet höra i kyrkan?

Levande musik vid livets början och slut

Publicerad:

Har du varit på vigsel eller begravning i Umeå? Då är det mycket möjligt att du hört Per Wållberg spela orgel. – Det är ett otroligt viktigt uppdrag, säger han.

Njuter när kyrkan bjuder på konsert

Publicerad:

– För mig betyder det mycket att kyrkan erbjuder livemusik, säger Marianne Hägglund, som är en flitig konsertbesökare. Senast hörde hon musik av kompositören Rego Wiklund.

Umeå har fått sin första polisdiakon

Publicerad:

Fredag den 29 april skrev Polisen och Svenska kyrkan i Umeå på en överenskommelse. Den innebär att en diakon finns tillgänglig för enskilda samtal för alla anställda i polishuset, kan fungera som krisstöd vid större olyckor, medverka i utbildning och ge stöd när polisen lämnar dödsbud eller om en polismedarbetare eller anhörig går bort.

Elfordon vid kyrkor - vad tycker du? Svara på en enkät om hållbar rörlighet

Publicerad:

I tre städer undersöker Svenska kyrkan nu intresset för att elfordonspooler vid kyrkorna. Svara gärna på enkäten om resvanor. Det tar ett par minuter.

Gudstjänst hemma

Söndagar kl 11 och på vissa kyrkliga helgdagar kan du se en förinspelad andakt här på webben.

Här kan du läsa vad som händer i veckan

Detta händer under veckan i Svenska kyrkan i Umeå

Du behövs!

Det finns många sätt som du kan hjälpa andra medmänniskor på. Att bli medlem, engagera dig som volontär och att ge en gåva är några.

Samtal och stöd genom hela livet

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

Det händer i kyrkan

Vill du prata om Gud med andra, kanske på finska? Äta god mat och umgås? Sjunga i kör, även om du tycker att du inte kan? Eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker? 

Dop, bröllop och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Senaste Spira

Spira nr 1 har temat ”Heliga rum”. Umeås kyrkor under 400 år. Så hittar du tjuffe. Möt Anna Hjälm som tror på religionsmöten.