Meny

Norrbyskär

Sommarläger på Skäret

Under två veckor delar vi livet tillsammans i samtal, aktiviteter, lekar, stillhet och musik. Vi utmanas i frågor som handlar om livet, om det som är härligt och om det som är svårt. Om vänskap, Gud, normer, självbild och mycket mer. Vi testar också olika aktiviteter som till exempel segling, klättring eller kanot. Och så badar vi såklart! Vi kommer också att träffas några gånger under året för att lära känna varandra innan vi åker till Norrbyskär.

Vi erbjuder sex konfirmationsläger på Norrbyskär, under tre tidsperioder; juni, juli och augusti. Lägren förläggs på två olika lägergårdar under varje tidsperiod: Kyrkans lägergård och KFUM:s lägergård, som ligger på olika delar av Norrbyskär.

Norrbyskär 1

Kyrkans lägergård

Vi har några träffar och gudstjänster under året i Umeå. Sedan åker vi till Norrbyskär på sommarläger. Lägret avslutas med genrep och konfirmation i Umeå.

När
Upptakt 20 oktober.
Sommarläger 12-26 juni på Kyrkans lägergård, Norrbyskär.
27-28 juni bor vi hemma och ses i kyrkan för genrep och konfirmation.
Återträff till hösten. Datum meddelas senare
Plats
Konfirmation
28 juni
Pris

Kostnadsfritt
Info
Mer information
Robert Edlund, 090-200 29 34

 

 

Utöver ovanstående träffar har de flesta alternativ några träffar under året.

Norrbyskär 2

KFUM:s lägergård

Vi har några träffar och gudstjänster under året i Umeå. Sedan åker vi till Norrbyskär på sommarläger. Konfirmation på Norrbyskär.

När
Upptakt 23 oktober
Sommarläger 12-28 juni på KFUM:s lägergård och konfirmation på Norrbyskär.
Återträffs 28-29 augusti
Plats
Konfirmation
27 juni
Pris

Kostnadsfritt
Info
Mer information
Fredrik Lundberg, 090-200 26 22

 

 

Utöver ovanstående träffar har de flesta alternativ några träffar under året.

Norrbyskär 3

Kyrkans lägergård

Träffar och gudstjänster under året i Umeå. Sedan åker vi till Norrbyskär på sommarläger. Lägret avslutas med genrep och konfirmation i Umeå.

När.
Upptakt 20 oktober.
Sommarläger 9-23 juli på kyrkans lägergård på Norrbyskär.
24-25 juli bor vi hemma och ses i kyrkan för genrep och konfirmation.
Återträff datum meddelas senare.
Plats
Konfirmation
25 juli i Tegs kyrka
Pris

Kostnadsfritt
Info
Mer information
Robert Edlund, 090-200 29 34

 

 

Utöver ovanstående träffar har de flesta alternativ några träffar under året.

Norrbyskär 4

KFUM:s lägergård

Vi har några träffar och gudstjänster under året i Umeå. Sedan åker vi till Norrbyskär på sommarläger. Konfirmation på Norrbyskär.

När
Upptakt 23 oktober.
Sommarläger 3-19 juli på KFUM:s lägergård.
Återträff 28-29 augusti.
Plats
Konfirmation
18 juli på Norrbyskär
Pris

Kostnadsfritt
Info
Mer information
Fredrik Lundberg, 090-200 26 22

 

 

Utöver ovanstående träffar har de flesta alternativ några träffar under året.

Norrbyskär 5

Kyrkans lägergård

Vi har några träffar och gudstjänster under året i Umeå. Sedan åker vi till Norrbyskär på sommarläger. Lägret avslutas med genrep och konfirmation i Umeå.

När
Upptakt 20 oktober.
Sommarläger 24 juli–7 augusti på Kyrkans lägergård.
8-9 augusti bor vi hemma och ses i kyrkan för genrep och konfirmation.
Återträff Datum meddelas senare
Plats
Konfirmation
9 augusti
Pris

Kostnadsfritt
Info
Mer information
Ulrika Stenlund, 090-200 27 02

 

 

Utöver ovanstående träffar har de flesta alternativ några träffar under året.

Norrbyskär 6

KFUM:s lägergård

Vi har några träffar och gudstjänster under året i Umeå. Sedan åker vi till Norrbyskär på sommarläger. Konfirmation på Norrbyskär.

När
Upptakt 23 oktober.
Sommarläger 24 juli–9 augusti på KFUM:s lägergård och konfirmation på Norrbyskär.
Återträff 28–29 augusti.
Plats
Konfirmation
8 augusti
Pris

Kostnadsfritt
Info
Mer information
Fredrik Lundberg, 090-200 26 22

 

 

Utöver ovanstående träffar har de flesta alternativ några träffar under året.