Meny

Norrbyskär

Sommarläger på Skäret

Under två veckor delar vi livet tillsammans i samtal, aktiviteter, lekar, stillhet och musik. Vi utmanas i frågor som handlar om livet, om det som är härligt och om det som är svårt. Om vänskap, Gud, normer, självbild och mycket mer. Vi testar också olika aktiviteter som till exempel segling, klättring eller kanot. Och så badar vi såklart! Vi kommer också att träffas några gånger under året för att lära känna varandra innan vi åker till Norrbyskär.

Vi erbjuder sex konfirmationsläger på Norrbyskär, under tre tidsperioder; juni, juli och augusti. Lägren förläggs på två olika lägergårdar under varje tidsperiod: Kyrkans lägergård och KFUM:s lägergård, som ligger på olika delar av Norrbyskär.

Juni

Norrbyskär 1

Kyrkans lägergård

Vi har några träffar, två helgläger och gudstjänster under året i Umeå. Sedan åker vi till Norrbyskär på sommarläger.

När

Upptakt 14 november.

Sommarläger 29 juni- 6 juli på Kyrkans lägergård, Norrbyskär.

Konfirmation i Umeå: 28 augusti

Återträff: Datum meddelas senare

Plats
Konfirmation
28 augusti
Pris

Kostnadsfritt
Info
Mer information
Robert Edlund, 090-200 29 34

 

 

Utöver ovanstående träffar har de flesta alternativ några träffar under året.

Norrbyskär 2

KFUM:s lägergård

Vi har några träffar, två helgläger och gudstjänster under året i Umeå. Sedan åker vi till Norrbyskär på sommarläger.

När

Upptakt 14 november

Sommarläger 28 juni- 5 juli på KFUM:s lägergård och konfirmation på Norrbyskär.

Konfirmation i Umeå: 28 augusti

Återträff: Datum meddelas senare

Plats
Konfirmation
28 augusti
Pris

Kostnadsfritt
Info
Mer information
Fredrik Lundberg, 090-200 26 22

 

 

Utöver ovanstående träffar har de flesta alternativ några träffar under året.

Juli

Norrbyskär 3

Kyrkans lägergård

Vi har några träffar, två helgläger och gudstjänster under året i Umeå. Sedan åker vi till Norrbyskär på sommarläger.

När.

Upptakt 14 november.

Sommarläger 17-24 juli på Kyrkans lägergård, Norrbyskär.

Konfirmation i Umeå: 28 augusti

Återträff: Datum meddelas senare

Plats
Konfirmation
28 augusti
Pris

Kostnadsfritt
Info
Mer information
Robert Edlund, 090-200 29 34

 

 

Utöver ovanstående träffar har de flesta alternativ några träffar under året.

Norrbyskär 4

KFUM:s lägergård

Vi har några träffar, två helgläger och gudstjänster under året i Umeå. Sedan åker vi till Norrbyskär på sommarläger.

När

Upptakt 14 november.

Sommarläger 15-22 juli på KFUM:s lägergård.

Konfirmation i Umeå: 28 augusti

Återträff: Datum meddelas senare

Plats
Konfirmation
28 augusti
Pris

Kostnadsfritt
Info
Mer information
Fredrik Lundberg, 090-200 26 22

 

 

Utöver ovanstående träffar har de flesta alternativ några träffar under året.

Augusti

Norrbyskär 5

Kyrkans lägergård

Vi har några träffar, två helgläger och gudstjänster under året i Umeå. Sedan åker vi till Norrbyskär på sommarläger

.

När

Upptakt 14 november.

Sommarläger 4-11 aug. på Kyrkans lägergård, Norrbyskär.

Konfirmation i Umeå: 28 augusti

Återträff: Datum meddelas senare

Plats
Konfirmation
28 augusti
Pris

Kostnadsfritt
Info
Mer information
Ulrika Stenlund, 090-200 27 02

 

 

Utöver ovanstående träffar har de flesta alternativ några träffar under året.

Norrbyskär 6

KFUM:s lägergård

Vi har några träffar och gudstjänster under året i Umeå. Sedan åker vi till Norrbyskär på sommarläger. Konfirmation på Norrbyskär.

När

Upptakt 14 november.

Sommarläger 1-8 aug. på KFUM:s lägergård och konfirmation på Norrbyskär.

Konfirmation i Umeå: 28 augusti

Återträff: Datum meddelas senare

Plats
Konfirmation
28 augusti
Pris

Kostnadsfritt
Info
Mer information
Fredrik Lundberg, 090-200 26 22

 

 

Utöver ovanstående träffar har de flesta alternativ några träffar under året.