Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

I livets alla frågor

Ibland kan livet kännas tungt. Men det finns alltid hopp. Någon att prata med, en axel att luta sig mot.

Svenska kyrkan finns till för att stödja dig och vara en samtalspartner i livets alla frågor.

Jourhavande präst

När du akut behöver någon att prata med
Vardagar, kl 8.00-16.00 (15/5-31/8: 8.00-15.00) kan du ringa Svenska kyrkan i Umeås växel, telefon 090-200 25 00 och be att få tala med en präst eller diakon. 

Alla dagar, kl 21.00-6.00 kan du ringa 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning. 
Läs mer om öppettider och fler sätt att komma i kontakt med jourhavande präst här. Där finns också en finsk telefonjour och ett samiskt krisnätverk.

Samtal med präst eller diakon

Vi finns här när du behöver prata med någon utomstående, ställa frågor om Gud och livet, få tröst eller hitta styrka i svåra situationer. Präster och diakoner är erfarna lyssnare och samtalspartners. Vi har tystnadsplikt, vilket innebär att ingenting av det du berättar kommer att föras vidare. Vi för inga journaler. 

Kanske behöver du stöd för att komma vidare i livet efter en kris eller när livet kört ihop sig? Känner du dig ensam eller har du förlorat någon som stod dig nära? Vill du prata om livsfrågor? Vill du delta i en andakt, bibelläsning eller bön?
Eller längtar du efter kontakt med en församling eller vill hjälpa till med något inom kyrkans diakoni? 

Du kan kontakta oss, oavsett tro eller kyrkotillhörighet. Det viktiga är att få samtala om livet som det är nu och framtiden. Enskilda samtal är kostnadsfria. 

Kontakta en diakon eller präst i din kyrka, här finns kontaktuppgifter, eller ring vår växel 090-200 25 00.

Ekonomisk rådgivning i Umeå

Boka tid på telefonnummer 090-200 2697
Telefontider: måndag kl 9-10 och onsdag kl 13-14


Vill du ge en gåva till diakonalt stöd?

Swishnummer 123-584 6050

Möjlighet till samtal med en diakon

Måndagar kl 13.00-15.00 i Umeå stads kyrka i sakristian 
Torsdagar kl 13.00-16.00 i Dragonens hälsocentral
Dessa tider finns en diakon på plats.
Du kan också boka tid med en diakon, kontaktuppgifter finns här>

Kyrkans familjerådgivning

Till Kyrkans familjerådgivning kan du vända dig om du behöver någon att tala med vid de svårigheter eller kriser, som kan uppstå i livet.

Kyrkans familjerådgivning bedrivs gemensamt av de sex församlingarna inom Svenska kyrkan i Umeå. 

Läs mer om Familjerådgivningen och kontakta oss här  

Samtalsgrupper vid sorg

Att genom dödsfall förlora en anhörig är en smärtsam upplevelse. Stödet från anhöriga och vänner betyder mycket i den situationen. Svenska kyrkan erbjuder också hjälp och stöd på olika sätt, bland annat genom samtalsgrupper.

Det finns också möjlighet för dig som drabbats av stroke att delta i en samtalsgrupp.

Läs mer om samtalsgrupper här

Sjukhuskyrkan på Norrlands Universitetssjukhus (NUS)

På ett sjukhus kan många frågor och tankar bli mer påtagliga än annars. Sjukhuskyrkan har erfarenhet att möta människor i livets alla skeden och finns där, mitt i vården.

Vi finns där med andlig vård för dig som är sjuk eller anhörig och för dig som arbetar med sjukvård. Med oss kan du dela dina tankar om livets mening, glädje, sorg och smärta, både till kropp och till själ.

Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan Svenska kyrkan, EFS och Umeås frikyrkor. 

Läs mer om Sjukhuskyrkan här

Kyrkan på campus

På Umeå universitet finns Kyrkan på campus. Vi ger stöd när det känns svårt eller när livet krisar, ro som en hjälp att hitta balans mellan prestation och vila, och erbjuder rum för tro och andlighet.

I Naturvetarhuset, 1 trappa upp finns samtalsrum och en mötesplats för samtal, gruppverksamheter och meditation.

Bredvid finns universitetets kapell som är öppet dagligen för stillhet, bön och andrum, oavsett trosuppfattning.

Läs mer på Kyrkan på campus sida
 

Kyrkans stödgrupp

Gruppen består av präster, diakoner och frivilliga. Den som har jour kallas ut till allvarliga händelser efter begäran från till exempel ambulans, brandkår, polis och Försvarsmakten.

Läs mer om Kyrkans stödgrupp här

Behöver du en plats att bara vara eller ett sammanhang att få höra till?

Vi har varje vecka ett stort utbud av aktiviteter för alla åldrar, läs mer under fliken Det händer i kyrkan.

Du är också välkommen till en av våra kyrkor för att fira gudstjänst eller bara sitta ner och finnas till en stund, vila själen och samla energi.