Meditation och samtalsgrupp

Onsdagar kl 14.30 i Ålidhemskyrkan - jämna veckor 25/1-3/5. Ingen anmälan.

En plats för dig som söker återhämtning, och ett andligt sammanhang på dagtid.
Öppen grupp och ingen föranmälan. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av meditation eller kyrka för att delta. Du bestämmer själv om du vill delta i en av programpunkterna eller bägge.

Program
14.30 Kroppsbalansering och meditation
15.00 Fika och existentiellt samtal utifrån aktuellt tema

Kontaktperson: Erik Hansson erik.hansson@svenskakyrkan.se   090-200 27 16