Foto: Anna-Karin L Eriksson

Meditation vid Nydalasjön

Tisdagar kl 18.15 - 28 juni till 5 augusti, Kyrkstugan. I den tysta meditationen övar vi oss i inre och yttre stillhet.

Sittningarna är 2x20 minuter långa och inleds med avspänningsövning och inledningsord.