Måndag 26 december - Annandag jul

På Annandag jul får vi lyssna på Leif Holm som pratar om martyrer och om förföljelse av kristna i världen. Ander Wälimäki spelar orgel och fyller Holmsunds kyrka med toner. Välkommen!

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 10, vers 32-39

Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen. Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor,
och mannens husfolk skall bli hans fiender.

Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig.
Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig.
Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna