Måndag 13 april - Annandag påsk

Jesus visar sig för lärjungarna på olika sätt, temat för dagen är "Möte med den uppståndne". Predikan av Anna Ruther, bön och textläsning av Annika Gran och musik av Lisa Oscarsson.

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan och deras viktiga internationella arbete.

När världen drabbas av coronapandemi förvärrar det en redan svår situation för människor som lever i stor utsatthet. Tillsammans kan vi rädda liv på platser där handtvätt och social distansering överhuvudtaget inte är möjliga. Tillsammans sprider vi hopp!

Ge en gåva via Swish 9001223, Bankgiro 900-1223 eller Plusgiro 90 01 22-3

 

Välkomna till gudstjänst i Umeå stads kyrka. I dag är det Annandag påsk och temat är Möte med den uppståndne.

Dagens evangelium är hämtat ur Johannesevangeliet 20:19-23

Vi hanterar osäkra och allvarliga situationer olika. En del har ett mod och en trygghet som vi som förlamas av oro önskar att vi hade.

Min farmorsmor, Maria från Ytterboda gjorde en hjältemodig insats under Spanska sjukans pandemi strax innan 1920. Hennes trosvisshet och omsorg om andra har gjort stort intryck på mig och i dagens coronatider blir hennes mod ännu tydligare för mig. En familj i grannbyn hade blivit svårt drabbade. De vuxna låg sjuka och vem kunde ta hand om dom och barnen och djuren i lagår´n? Att sköta om djuren i lagårn löstes men ingen i byn vågade sköta om de sjuka och riskera att själv bli sjuk. Jag vet inte hur Maria tänkte men jag är övertygad om att hon bad till Gud om ledning innan hon tog beslutet att hjälpa familjen. I trosvissheten att få lämna allt i Guds händer så gick hon till Ostnäs och lämnade sin familj där barnen var i tonåren och kunde reda situationen därhemma. Hon stannade i två veckor, skötte de sjuka, tog hand om barnen, hjälpte till i lagårn. Familjen blev frisk och Maria gick hem till sitt. Allt hade gått bra, Gud vare tack! Byborna tyckte att istället för kyrkoherdens porträtt på bönhusväggen så borde Marias porträtt hänga där.

Det finns många modiga människor i dag också, som trots risker vårdar de svårt sjuka, Gud välsigne er och bevare er! Jag ber för er varje dag.

Söndagens tema är Möte med den uppståndne. Jesus möter både dom modiga och dom ängsliga. 

Det berättas om ett möte med den uppståndne strax innan dagens evangelietext som jag vill ta med. Maria från Magdala och några till kvinnor som var Jesus vänner hade varit med hela den svåra tiden i Jesu närhet, vid korset, vid svepningen av kroppen och varit med och lagt honom i graven. Allt blev stilla under sabbaten I gryningen efter sabbaten, söndags morgon så är Maria från Magdala och hennes vänner ute och vid graven trots soldaterna som vaktar och risken för förföljelser. Hon såg den tomma graven, och fylldes av oro att någon flyttat kroppen. Skyndar till lärjungarna som isolerat sig av rädsla. Graven är tom! Johannes och Petrus bryter sin skyddande isolering och springer till graven. Ser den tomma graven, undrar och går hem. Maria stannar kvar vid graven och gråter och där möter hon den uppståndne! Jesus säger hennes namn och hon ser och tror och utbrister mästare! Jesus ger henne uppdraget att berätta om honom. Hon blir den som får förkunna det glada budskapet till dom isolerade lärjungarna.

Johannes skriver sitt evangelium långt senare än de andra evangelierna och konflikten mellan judar som blivit kristna och judar som motarbetar de judekristna avspeglar sig i texten.

Av rädsla har lärjungarna låst dörren och isolerat sig. Rädslan att själva bli drabbade av förföljelse

Inte modiga, ännu. Inte hängivna ännu. Inte trosvissa, ännu. Men i detta avklädda läge, när allt förändrats på några dagar, framtidstron är stukad och ingen vet vad som nu ska hända och oron förlamar, så är Jesus där mitt ibland dom. Det första han säger är: Frid åt er alla! Och än en gång säger han Frid åt er alla!

I mötet med den uppståndne så får dom hopp om en framtid som inte ens döden kan rå på, blir påminda om Guds närvaro och blir betrodda att gå vidare i Jesu fotspår.

Vi är många som oroar oss över situationen som vårt land och vår värld är i nu. Vi isolerar oss och undrar över framtiden. Även till oss säger Jesus Frid åt er alla! Än en gång, Frid åt er alla! Gud är nära. Det finns en framtid för oss, som inte ens döden kan rå på.