Lördag 31 december – Nyårsbön

Nyårsbönen kommer från Holmsunds kyrka och Carina Wikman pratar om att vi nu får ta emot det nya som kommer efter att lämna ännu ett år bakom oss. Veronica Janunger sjunger sången Viskar en bön och Daniel Gustavsson kompar henne på piano. Gott nytt år!

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 10, vers 32-39

Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen.

Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, och mannens husfolk skall bli hans fiender.

Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig.
Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig.
Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna