Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Liten ordlista om döden

Vad är skillnaden mellan kyrkogård och griftegård? Vad är bisättning, askgravlund och bårtäcke? Här är en liten ordlista på vanliga ord och begrepp i dödens närhet.

Aska Det som återstår efter kremeringen.

Askgravlund En gemensam gravplats med begränsad gravrätt för nedgrävning av aska. De anhöriga får delta vid gravsättningen och får smycka med snittblommor och ljus på särskilt anvisad plats. Läs mer om askgravlundar här >

Begravningsavgift Alla som är folkbokförda och betalar kommunal inkomstskatt betalar begravningsavgift till Svenska kyrkan som är huvudman för begravningensverksamheten i Umeå. Begravningsavgiften ska täcka de nödvändigaste kostnaderna i samband med gravsättning av en avliden. Läs mer om begravningsavgiften och andra begravningskostnader här >

Begravningsceremoni De ceremonier och handlingar då de anhöriga och andra tar avsked av den avlidne. Läs mer om att planera en begravning här >

Bisättning Är allt som hänger samman med förvaring och visning av den avlidne.

Bårtäcke Läggs på kistan istället för kistdekoration. Det finns fyra bårtäcken att låna i Umeå. Se dem här >

Gravrätt Den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats upplåts av huvudmannen till någon för gravsättning. Läs mer här >

Gravskick Det sätt som den avlidne gravsätts på, kistgrav, urngrav, minneslund eller askgravlund. Läs mer om gravar här >

Gravsättning Åtgärder där kroppen eller askan efter den avlidne överlämnas åt jord eller vatten.

Griftegård En begravningsplats som inte ligger i anslutning till en kyrka.

Huvudman Ansvarig för begravningsverksamheten inom ett visst geografiskt område. I Svenska kyrkan i Umeå är det Kyrkogårdsförvaltningen. Här finns kontaktuppgifter >

Kolumbarium Nisch i mur med plats för urnor. Finns inte i Umeå. 

Kremering Förbränning av stoft efter en avliden person. Ska ske inom en månad från dödsfallet.

Kyrkogård En kyrkogård är det område runt en kyrkobyggnad som är inhägnat och som används till begravning. Läs mer om Umeås kyrkogårdar >

Minneslund En gemensam gravplats av kollektiv och anonym karaktär där nedgrävning av aska sker utan närvaro av anhöriga. Plats i minneslund upplåts utan gravrätt. Läs mer om minneslund här >

Kistgrav Kistgravplats upplåts vid gravsättning av kista. Läs mer om olika gravar här >

Svepdräkt De kläder den avlidne har på sig i kistan.

Svepning Kan avse såväl materialet som arbetet vid kistläggning av stoftet.

Tacksägelse En söndag efter dödsfallet sker tacksägelse i kyrkan för den som varit medlem av Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.

Urngrav Urngravplats för gravsättning av urna. Läs mer om olika gravar här >


Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation