Liten ordlista om begravning och gravsättning

Vad är skillnaden mellan askgravlund och minneslund? Vad är bårtäcke, tacksägelse och bisättning? Här är en liten ordlista på vanliga ord och begrepp som har att göra med begravning och gravsättning.

Aska Det som återstår efter kremeringen.

Askgravlund En gemensam gravplats med begränsad gravrätt för nedgrävning av aska. De anhöriga får delta vid gravsättningen och får smycka med snittblommor och ljus på särskilt anvisad plats. Läs mer om askgravlundar här >

Begravningsavgift Alla som är folkbokförda i Sverige och betalar kommunal inkomstskatt betalar begravningsavgift. Begravningsavgiften täcker de nödvändigaste kostnaderna i samband med gravsättning. Läs mer om begravningsavgiften och andra begravningskostnader här >

Begravningsceremoni De ceremonier och handlingar då de anhöriga och andra tar avsked av den avlidne. Läs mer om att planera en begravning här >

Begravningsplats En begravningsplats är en plats för gravsättning som inte ligger i anslutning till en kyrka. I Umeå och Tavelsjö kallas alla begravningsplatser för kyrkogårdar även om det endast är ett kapell i anslutning. Läs mer om kyrkogårdarna här >

Bisättning Allt som hänger samman med förvaring och visning av den avlidne.

Bårtäcke Läggs på kistan istället för kistdekoration. Det finns tre bårtäcken att hyra i Umeå, och ett att låna i Ersmark. Se dem här >

Gravrätt Gravrätt uppkommer när en person gravsätts på en enskild gravplats på en kyrkogård. Läs mer här >

Gravskick En typ av gravplats. Det finns till exempel kistgravar, urngravar, minneslund och askgravlund. Läs mer om gravar här >

Gravsättning Att sänka ned kistan eller urnan i graven och sedan återfylla med jord. Gravsättning kan också ske genom att man sprider askan i naturen.

Huvudman Ansvarig för begravningsverksamheten inom ett visst geografiskt område. I Umeå och Tavelsjö är det Svenska kyrkan i Umeå, Umeå pastorat. Här finns kontaktuppgifter >

Kistgrav En enskild gravplats som är så stor att det går gravsätta en eller flera kistor. I en kistgrav kan man även gravsätta urnor. Läs mer om olika gravar här >

Kolumbarium Nisch i mur med plats för urnor. Finns inte i Umeå. 

Kremering Förbränning av stoft efter en avliden person. Ska ske inom en månad från dödsfallet.

Kyrkogård Området som används till gravsättningar runt en kyrka. Läs mer om Umeås kyrkogårdar >

Minneslund En gemensam gravplats av kollektiv och anonym karaktär där nedgrävning av aska sker utan närvaro av anhöriga. Plats i minneslund upplåts utan gravrätt. Läs mer om minneslund här >

Stoft Den avlides kvarlevor.

Svepdräkt De kläder den avlidne har på sig i kistan.

Svepning Kan avse materialet och/eller arbetet vid kistläggning av stoftet.

Tacksägelse En söndag efter dödsfallet sker tacksägelse i kyrkan för den som varit medlem av Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.

Urngrav En enskild gravplats där endast urnor ryms att gravsättas. Läs mer om olika gravar här >