Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon: +46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det Svenska kyrkan i Umeås högsta beslutande organet. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Fullmäktige ansvarar bland annat för:

 • Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.
 • Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och församlingsråden.
 • Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kyrkofullmäktiges ledamöter

För perioden 2018-2021
Ordförande: Inge-Bert Täljedal (posk)
1:e vice ordförande: Bertil Holmberg (s)
2:e vice ordförande: Monika Sandström (c )
Anders Karlsson (kr)
Anders Kristoffersson (posk)
Anna Bengtsson (s)
Annika Vikström (posk)
Astrid Wolff Feychting (s)
Bengt Bergius (posk)
Bernt Andersson (s)
Birgitta Bernspång (posk)
BrittInger Forsell (posk)
Carina Aminoff (s)
Charlotte Lundkvist (s)
Dennis Larsson (s)
Elisabeth Lindahl (FK)
Emma Mushi (posk)
Erik Holmlund (FK)
Erika Danielsson (posk)
Eva Andersson (s)
Ewa Miller (BorgA)
Ewa Ögren (s)
Glenn Sjöström (s)
Gun Bergström (MPSK)
Harry Gustafsson (posk)
Helen Salomonsson (kr)
Helena Karlsson (posk)
Jan Bergström (MPSK)
Jari Prosi (s)
Johnny Sandström (posk)
Lars Johansson (posk)
Leif Hognert (posk)
Lena Hallgren (posk)
Levi Bergström (s)
Maria Karlsson (c)
Marie-Louise Nilsson (s)
Owe Persson (s)
Peter Samuelsson (s)
Petter Nilsson (SD)
Roland Samuelsson (s)
Rolf Appelblad (c)
Rune Sjöström (c)
Solvig Jonsson (s)
Stefan Nordström (BorgA)
Stig Johansson (posk)
Thommy Bäckström (posk)
Titti Ådén (s)
Torbjörn Arvidsson (kr)
Torbjörn Lindqvist (s)
Ulla-Britt Färm Wallgren (c)
Yngve Gustafsson (posk)
Åsa Kjellgren (posk)
Åsa Lindgren Heikka (s)

Ersättare
(s)
1 Göran Isberg
2 Jennie Larsson
3 Anders Forss
4 Yvonne Holmberg
5 Örjan Aronsson
6 Lovisa Carneland
7 Ingemar Andersson
8 Birgit Aronsson
9 Lars Sandberg
10 Stina Lindbäck

(BorgA)
1 Madelene Nord
2 Christer Fessé

(c)
1 Doris Grellman
2 Tobias Gillberg
3 Johanna Häggström

(FK)
1 Gustav Frosteblad
2 Ingrid Holmlund

(kr)
1 Marianne Fridh
2 Sture Eriksson

(MPSK)
1 Jouko Kangas
2 Sven Nygren

(posk)
1 Anna Hjälm
2 Urban Sandström
3 Ruth Wieting
4 Martin Erlanson
5 Kaarina Honkanen
6 Lars Palmér
7 Stina Lundstedt
8 Lars-Gunnar Frisk
9 Jeanette Brodin

(SD)
1 Tobias Lindgren

Bild: Yannick Delmart

Nomineringsgrupper - Kyrkofullmäktige 2018-2021

 • Arbetarpartiet socialdemokraterna (s) 20 mandat
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk) 18 mandat
 • Centerpartiet (c) 5 mandat
 • Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr) 3 mandat
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) 2 mandat
 • Borgerligt alternativ (BorgA) 2 mandat
 • Frimodig kyrka (FK) 2 mandat
 • Sverigedemokraterna (SD) 1 mandat

Kontakta Kyrkofullmäktige

Inge-Bert Täljedal, ordförande 
tel 090-13 99 93 / 070-623 53 13

E-post till övriga ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige och kyrkorådet vidarebefordras via