Foto: Kristina Strand Larsson

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det Svenska kyrkan i Umeås högsta beslutande organet. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Fullmäktige ansvarar bland annat för:

 • Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.
 • Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och församlingsråden.
 • Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kyrkofullmäktiges ledamöter

För perioden 2018-2021
Ordförande: Inge-Bert Täljedal (posk)
1:e vice ordförande: Bertil Holmberg (s)
2:e vice ordförande: Monika Sandström (c )
_______________________________________

Ledamöter i mandatnummerordning
Titti Ådén (s)
Yngve Gustafsson (posk)
Roland Samuelsson (s)
Annika Vikström (posk)
Glenn Sjöström (s)
Monika Sandström (c )
Marie-Louise Nilsson (s)
BrittInger Forssell (posk)
Jari Prosi (s)
Bengt Bergius (posk)
Torbjörn Arvidsson (kr)
Carina Aminoff (s)
Rune Sjöström (c)
Gun Bergström (MPSK)
Åsa Kjellgren (posk)
Levi Bergström (s)
Inge-Bert Täljedal (posk)
Astrid Wolff Feychting (s)
Ewa Miller (BorgA)
Elisabeth Lindahl (FK)
Peter Samuelsson (s)
Helena Karlsson (posk)
Bernt Andersson (s)
Petter Nilsson (SD)
Johnny Sandström (posk)
Maria Karlsson (c)
Åsa Lindgren Heikka (s)
Birgitta Bernspång (posk)
Torbjörn Lindqvist (s)
Helen Salomonsson (kr)
Thommy Bäckström (posk)
Ewa Ögren (s)
Jan Bergström (MPSK)
Lena Hallgren (posk)
Owe Persson (s)
Rolf Appelblad (c)
Stig Johansson (posk)
Charlotte Lundkvist (s)
Emma Mushi (posk)
Dennis Larsson (s)
Solvig Jonsson (s)
Harry Gustafsson (posk)
Stefan Nordström (BorgA)
Lars Hedlin (FK)
Bertil Holmberg (s)
Lars Johansson (posk)
Doris Grellman (c)
Anna Bengtsson (s)
Erika Danielsson (posk)
Göran Isberg (s)
Anders Karlsson (kr)
Anders Kristoffersson (posk)

Ersättare
(s)
1   Yvonne Holmberg
2   Örjan Aronsson
3   Lovisa Carneland
4   Ingemar Andersson
5   Birgit Aronsson
6   Lars Sandberg
7   Stina Lindbäck
8   Mats Karlsson
9 Inga-Lisa Lundström
10 Ingemar Holmberg

(BorgA)
1 Madelene Nord
2 Christer Fessé

(c)
1 Olle Edblom
2 Fredrik Rönn
3 Mahari Tekle

(FK)
1 Birgitta Olofsson
2 Thomas Eriksson

(kr)
1 Marianne Fridh
2 Sture Eriksson

(MPSK)
1 Jouko Kangas
2 Sven Nygren

(posk)
1 Anna Hjälm
2 Urban Sandström
3 Ruth Wieting
4 Martin Erlanson
5 Kaarina Honkanen
6 Lars Palmér
7 Stina Lundstedt
8 Lars-Gunnar Frisk
9 Jeanette Brodin

(SD)
1 Tobias Lindgren

Foto: Yannick Delmart

Nomineringsgrupper - Kyrkofullmäktige 2018-2021

 • Arbetarpartiet socialdemokraterna (s) 20 mandat
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk) 18 mandat
 • Centerpartiet (c) 5 mandat
 • Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr) 3 mandat
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) 2 mandat
 • Borgerligt alternativ (BorgA) 2 mandat
 • Frimodig kyrka (FK) 2 mandat
 • Sverigedemokraterna (SD) 1 mandat

Kontakta Kyrkofullmäktige

Inge-Bert Täljedal, ordförande 
tel 090-13 99 93 / 070-623 53 13

Bertil Holmberg, 1:e vice ordförande
tel 090-772048 / 070-590 36 04

Monika Sandström, 2:e vice ordförande
tel 070-559 03 17

 

E-post till övriga ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige och kyrkorådet vidarebefordras via