Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Aktuellt på våra kyrkogårdar

JUNI - På Västra kyrkogården är många personer som haft betydande roller i Umeås historia gravsatta. Varannan tisdag med start den 25 juni kommer Umeå Guideförening anordna guidade vandringar på kyrkogården. Samling kl 16 vid Västra kyrkogården, entrén mot Storgatan.

Guidade vandringar på Västra kyrkogården

JUNI - På Västra kyrkogården är många personer som haft betydande roller i Umeås historia gravsatta. Varannan tisdag med start den 25 juni kommer Umeå Guideförening anordna guidade vandringar på kyrkogården. Samling kl 16 vid Västra kyrkogården, entrén mot Storgatan.

Kom på öppet hus på Norra kyrkogården och Backens kyrkogård, tisdagen den 18 juni! Norra kyrkogården har öppet kl. 17.00–19.00 och Backens kyrkogård kl. 18.00–20.00. Personal på plats visar kyrkogårdarna, lokalerna och verksamheten. Det finns möjlighet att ställa frågor och söka gravar och gravsatta i vår gravdatabas. Kl. 17.30 på Norra kyrkogården och kl. 19.00 på Backens kyrkogård är det kulturhistorisk rundvandring med antikvarie Annika Lindberg och landskapsingenjör Anna Hansen. Vi bjuder på varmkorv och fika. Alla är varmt välkomna!

Öppet hus den 18 juni

Kom på öppet hus på Norra kyrkogården och Backens kyrkogård, tisdagen den 18 juni! Norra kyrkogården har öppet kl. 17.00–19.00 och Backens kyrkogård kl. 18.00–20.00. Personal på plats visar kyrkogårdarna, lokalerna och verksamheten. Det finns möjlighet att ställa frågor och söka gravar och gravsatta i vår gravdatabas. Kl. 17.30 på Norra kyrkogården och kl. 19.00 på Backens kyrkogård är det kulturhistorisk rundvandring med antikvarie Annika Lindberg och landskapsingenjör Anna Hansen. Vi bjuder på varmkorv och fika. Alla är varmt välkomna!

MAJ - Under sommarsäsongen 2019 kommer vi att genomföra en ombyggnation i Röbäcks minneslund. Vi strävar efter att skapa en rofylld plats för stillhet och eftertanke. Nuvarande väderskydd och utrymme för blommor och ljus kommer att ersättas med bänkar och smyckningsplats som bättre harmonierar med omkringliggande miljö. Ombyggnationen kommer inte att ske på mark där urnsättning skett. Har du frågor är du välkommen att vända dig till kyrkogårdsexpeditionen, telefon 090-200 25 20 (vardagar 10-12 och 13-14.30).

Vi bygger om i Röbäcks minneslund

MAJ - Under sommarsäsongen 2019 kommer vi att genomföra en ombyggnation i Röbäcks minneslund. Vi strävar efter att skapa en rofylld plats för stillhet och eftertanke. Nuvarande väderskydd och utrymme för blommor och ljus kommer att ersättas med bänkar och smyckningsplats som bättre harmonierar med omkringliggande miljö. Ombyggnationen kommer inte att ske på mark där urnsättning skett. Har du frågor är du välkommen att vända dig till kyrkogårdsexpeditionen, telefon 090-200 25 20 (vardagar 10-12 och 13-14.30).

MAJ - Nu inleds sommarsäsongen på kyrkogårdarna och vattnet är påslaget. För de som beställt skötsel vattnas planteringsytorna. För de som vill plantera själva finns vattenkannor och redskap att låna.

Vatten på kyrkogårdarna

MAJ - Nu inleds sommarsäsongen på kyrkogårdarna och vattnet är påslaget. För de som beställt skötsel vattnas planteringsytorna. För de som vill plantera själva finns vattenkannor och redskap att låna.

APRIL - Flera gravar på våra kyrkogårdar saknar innehavare. Vi har satt ut skyltar på de gravar som är berörda.  Om det finns en skylt på en grav du brukar besöka - kontakta kyrkogårdsexpeditionen!
Om vi inte får kontakt med någon intressent kan de skyltade gravplatserna komma att betraktas som återlämnade till huvudmannen.

Gravar utan innehavare

APRIL - Flera gravar på våra kyrkogårdar saknar innehavare. Vi har satt ut skyltar på de gravar som är berörda. Om det finns en skylt på en grav du brukar besöka - kontakta kyrkogårdsexpeditionen! Om vi inte får kontakt med någon intressent kan de skyltade gravplatserna komma att betraktas som återlämnade till huvudmannen.

APRIL - Flera äldre, sjuka träd som kan innebära en säkerhetsrisk kommer under året att fällas på Norra kyrkogården. Detta ingår i en trädvårdsplan med tillstånd från Länsstyrelsen. Arbetet påbörjas i april 2019. Vi kommer att börja med återplantering av träd under sommaren 2019. Om du har frågor är du välkommen att kontakta kyrkogårdsföreståndare AnnaKarin Danielsson, telefon 090-200 25 50.

Trädfällning på Norra kyrkogården

APRIL - Flera äldre, sjuka träd som kan innebära en säkerhetsrisk kommer under året att fällas på Norra kyrkogården. Detta ingår i en trädvårdsplan med tillstånd från Länsstyrelsen. Arbetet påbörjas i april 2019. Vi kommer att börja med återplantering av träd under sommaren 2019. Om du har frågor är du välkommen att kontakta kyrkogårdsföreståndare AnnaKarin Danielsson, telefon 090-200 25 50.

APRIL - Under våren 2019 har samtliga gravar på Västra kyrkogården fått nya gravnummer. Kyrkogården har delats in i fyra nya kvarter. Tidigare har det varit ett stort antal mindre kvarter och gravnumren har inte varit placerade i kronologisk ordning. Omnumreringen och den nya kvartersindelningen har genomförts för att det ska bli enklare för dig som besökare och för personal att hitta på kyrkogården. Berörda gravrättsinnehavare har kontaktats via post. Ny orienteringskarta har satts upp på kyrkogården. Omnumreringen av den grav du är gravrättsinnehavare för påverkar inte på något sätt din gravrätt eller dina eventuella skötselbeställningar.

Ändring av gravnummer på Västra kyrkogården

APRIL - Under våren 2019 har samtliga gravar på Västra kyrkogården fått nya gravnummer. Kyrkogården har delats in i fyra nya kvarter. Tidigare har det varit ett stort antal mindre kvarter och gravnumren har inte varit placerade i kronologisk ordning. Omnumreringen och den nya kvartersindelningen har genomförts för att det ska bli enklare för dig som besökare och för personal att hitta på kyrkogården. Berörda gravrättsinnehavare har kontaktats via post. Ny orienteringskarta har satts upp på kyrkogården. Omnumreringen av den grav du är gravrättsinnehavare för påverkar inte på något sätt din gravrätt eller dina eventuella skötselbeställningar.

JANUARI - Vi skickar ut fakturor som gäller hela 2019 års beställningar av penséer, rosor, ljung, kransar, granrisbuketter och ljus. Tidigare år skickade vi en faktura på våren och en på hösten, men nu är vår- och höstprodukter samlade på en faktura i början av året.

Vi skickar även ut erbjudanden på tjänsterna sommarplantering och grundskötsel. Eftersom detta är erbjudanden och inte fakturor kommer de i separata brev.

Fakturor för skötsel och plantering 2019

JANUARI - Vi skickar ut fakturor som gäller hela 2019 års beställningar av penséer, rosor, ljung, kransar, granrisbuketter och ljus. Tidigare år skickade vi en faktura på våren och en på hösten, men nu är vår- och höstprodukter samlade på en faktura i början av året. Vi skickar även ut erbjudanden på tjänsterna sommarplantering och grundskötsel. Eftersom detta är erbjudanden och inte fakturor kommer de i separata brev.

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider 10-12 och 13-14.30, måndag-fredag 

Telefon 090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Besöksadress Östra Esplanaden 9, 2 tr
Postadress Box 525, 901 10 Umeå