”Klangen av en solstråle”

Söndag 29 maj kl 15.00, Tavelsjö kyrka. 1600-talets italienska pärlor.

1600-talets italienska pärlor för zinka, flöjter och cembalo med Lene Langballe, zinka och blockflöjter, och Kersten Cottyn, cembalo och orgel. 

Musik av bland andra Giovanni Gabrieli, Girolamo Frescobaldi, Francesca Caccini och Barbara Strozzi.

Medverkande

Lene Langballe, zinka och blockflöjter 
Kersten Cottyn, cembalo och orgel

Lene Langballe studerade blockflöjt vid bland annat Kungliga Danska Musikkonservatoriet och vid Civica Scuola i Milano. Hon har en mycket aktiv konsertverksamhet som blockflöjtist och zinkist i samarbete med Europas ledande tidiga musikensembler. 

Lene har gjort ett stort antal CD-inspelningar med både danska och utländska ensembler, inklusive DVD-skivor med inspelningar från danska slott och föreställningar på DR1 och 2.

Kersten Cottyn är cembalist och organist. Hon fick sin magisterexamen i cembalo med sidoinstrument orgel vid Musikhögskolan i Antwerpen.  Kersten samarbetar med olika framstående ensembler och musiker.

Under flera år undervisade hon i cembalo, kammarmusik och orgel vid musikskolor i Antwerpen, Bryssel och på Musikhögskolan i Gent. För närvarande är hon organist i Stenkyrka församling på Tjörn.