En grusväg mellan två åkrar. I vägkanten står en blå skylt med bokstaven M för mötesplats.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Katekumenatet- en vuxenväg till tro

Om du fick möjlighet att samtala om tro - vad skulle du fråga om? Om Gud finns - vad kan Gud ha för plats i ditt liv?

Vuxenkatekumenatet vänder sig till dig som är nyfiken på kristen tro och som vill utforska vilka andliga upptäckter som kan göras inom kyrkan. Vare sig du känner dig osäker eller tveksam, nyfiken eller redan troende så kan du vara med. I gruppen samtalar vi och delar erfarenheter om det som berör våra liv. Du får komma med dina frågor och i din egen takt vandra trons väg. Det kan också leda till att du vill döpa eller konfirmera dig om du inte har gjort det förut.

Den lilla gruppen 

Varje människa har något att bidra med. Varje människa har gåvor, erfarenheter och kunskap som hon kan dela med andra. 

I katekumenatet träffas vi i små grupper, vanligen av 4–10 personer. För att få till stånd ett samtal där alla deltagare får samtalsutrymme utan att träffarna tar alltför lång tid är det viktigt att gruppen inte är för stor. Den lilla gruppen underlättar också för att det förtroendefulla samtalet kan utvecklas. Gruppen träffas med jämna mellanrum under två terminer.

Vandra tillsammans

Samtalen utgår från deltagarnas egna frågor och livserfarenheter. Dessa får möta Bibelns berättelser, kristen tradition och kyrkans liv. Med på resan finns en gruppledare, en präst och följeslagare – volontärer som redan vandrat trons väg ett tag. 

Under katekumenatstiden ingår fyra särskilda gudstjänster: Välkomnandets gudstjänst, Kallelsens gudstjänst, Bekräftelsens gudstjänst (med möjlighet till dop/konfirmation för den som vill) och Sändningens gudstjänst, som avslutar det hela. Katekumenatet finns i flera kyrkotraditioner och har sina rötter i fornkyrkans dopundervisning. Det har funnits i Sverige och Svenska kyrkan sedan början av 1990-talet.

Tycker du att det låter intressant?

Det är inte bestämt när nästa grupp ska starta. Är du intresserad, kontakta oss så hör vi av oss.