Katekumenat ... vuxenväg till tro

Ledarutbildning för dig som är nyfiken på katekumenatet i församlingen. Välj mellan grundkurs och fördjupningskurs. 3-5 september 2021 på Strömbäcks folkhögskola.

Katekumenatet är en världsvid och ekumenisk modell för församlingen att möta vuxna som på ett öppet sätt vill samtala om livsfrågor och kyrkans tro. Katekumenatet är en väg till vuxen tro som kan leda till dop eller konfirmation. I katekumenatet delar vi både samtal och gudstjänstgemenskap.

Grundkurs och fördjupningskurs

Kursen sker i en ”pröva på form” med delande och samtal. I år erbjuds också en fördjupningskurs parallellt med grundkursen för dig som tidigare gått grundkursen. Katekumenatets speciella liturgier/gudstjänster är gemensamt för båda kurserna.

Biskoparna Hans-Erik Nordin och Esbjörn Hagberg samtalar över temat ”Att mötas längs vägen”. Esbjörn Hagberg håller också ett föredrag över ämnet ”Att hitta en tro i vuxen ålder”.

Tid och plats

Den 3-5 september på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå. Incheckning från kl 16, kursen startar klockan 18 och helgen avslutas med lunch klockan 12.30 på söndag.

KURSLEDNING

Göran Rehnström, präst, Linköping
Meta Måhl, församlingspedagog, Gävle
Hans-Erik Nordin, biskop em i Strängnäs, ordf. i föreningen katekumenatet.
Mats Pelo, präst i Umeå

KOSTNAD

2100 kr med logi i dubbelrum.

2350 kr med logi i enkelrum - endast i mån av plats. Kan ej garanteras.

I kostnaden ingår kurskostnad, kursmaterial samt kost och logi. Kursavgiften faktureras i efterskott.

Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Vid styrkt sjukdom debiteras 10% av avgiften.

Vid förhinder att delta får platsen överlåtas.

PROGRAM

GK=Grundkurs, FK=Fördjupningskurs

Fredag
från kl 16.00 Incheckning
17.00 Middag
18.00 Gemensam kursstart för alla
19.00 Arbetspass.
  - Grundkurs (GK) - Introduktion  av Vägen
  - Fördjupningskurs (FK) - Repetition av grunderna
21.00 Välkomnandets liturgi
Samvaro

Lördag
7.30 Frukost
8.30 Morgonbön
9.00 Arbetspass.
  -GK - Fortsatt arbete
  - FK - Hur går vi vidare?
12.00 Lunch
13.00 Vandring med livsberättelser
14.00 Kallelsen liturgi med korstecknandet
15.00 Kaffe
15.30 Arbetspass 
  - GK - Fortsatt arbete
  - FK - Bibeln i katekumenatet
17.30 Middag
18.30 ”Att mötas längs vägen”. Hans-Erik Nordin och Esbjörn Hagberg samtalar följt av gruppsamtal.
20.30 Fika vid Källan
21.30 Påskliturgi med doperinran.
Samvaro 

Söndag
7.30 Frukost
8.30 Morgonbön
8.45 Föredrag ”Att hitta en tro i vuxen ålder”, biskop Esbjörn Hagberg
10.00 Sammanfattning i kurserna
10.30 Hur går vi vidare i församlingen?
11.30 Sändningsmässa
12.30 Lunch
Hemfärd

Ladda hem folder med program här (pdf)

KONTAKTPERSON

Om du har frågor om kursinnehållet, kontakta Mats Pelo, 070-525 10 18 eller matspelo@gmail.com 

Har du frågor kring anmälan, kontakta David Bergquist på Sensus, david.bergquist@sensus.se    

ANMÄLAN

Anmälan kan ske enskilt eller som grupp. Tänk på att det kan vara bra att åka som ett team från församlingen med ledare, kaplan och medvandrare. Chansen är då större att katekumenatsarbetet kommer igång och hålls vid liv i er församling.

Senast 5 juni via anmälningsformuläret på Sensus >

Fördjupningskursen är endast för den som gått grundkursen.

Obs! Kursen arrangeras endast om den kan genomföras i överensstämmelse med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Om kursen blir inställd på grund av restriktioner återbetalas avgiften.

ARRANGERAS AV:

Kurserna ges i samverkan mellan Härnösands stift, Svenska kyrkan i Umeå, Föreningen för katekumenatet i Sverige och Sensus.

Läs mer här: www.katekumenatet.se  

Katekumenat

De första kristna kallade undervisningen i kristen tro för katekumenat. Ordet används fortfarande inom Svenska kyrkan för samtalsgrupper med nyfikna på kristen tro. En person som går i katekumenatsgrupp benämns  ”katekumen”. Ordet är grekiska och betyder ”person som genomgår undervisning”. 

Katekumenatet som metod tilltalar många, eftersom varje människa får bidra med sina erfarenheter. Det är deltagarnas frågor och erfarenheter som är utgångspunkten. Det handlar om att få formulera sina tankar och lyssna på andras, finna nya kunskaper i egna och andras erfarenheter.