Meny

Indonesien drabbat av jordbävningar och tsunami

Läget i Indonesien är katastrofalt. Över 190 000 människor är i behov av akut humanitärt stöd. Tillsammans med våra lokala partners finns vi på plats.

Stöd människor i akut behov av humanitära insatser 

Tillsammans med våra lokala partners finns vi på plats i arbetet och bidrar med mat, rent vatten, mobila sjukvårdsteam och stöd att återförena familjer som splittrats. De människor som mist en nära anhörig kan vi hjälpa att ordna en värdig begravning.

Många samhällen som ligger avsides är fortfarande isolerade på grund av förstörda vägar, elavbrott och mobilnät som inte fungerar. Hundratals människor är skadade och många familjer har splittrats i katastrofsituationen som råder. Förutom det mest akuta är det mycket som behöver byggas upp igen.

Ge till våra katastrofinsatser

Swisha valfritt belopp till 9001223

Ange AKUT i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223

DIN GÅVA GÅR BLAND ANNAT TILL:

  • Mat, rent vatten, sanitet och tak över huvudet.
  • Att ge människor kraft att själva bygga upp sina liv igen.
  • Att stödja effektiva insatser som minskar fattigdom.

Svenska kyrkans internationella arbete stödjer humanitära insatser över hela världen. Gåvorna används där behoven är störst.

Att ge akut hjälp är en sak men det är också viktigt att tänka långsiktigt i ett sådant här läge. Det är mycket som ska byggas upp igen.

Else Berglund, chef för humanitära insatser, Svenska kyrkans internationella arbete