12-stegs anda

Här hittar du det samlade 12-stegsarbetet i Svenska kyrkan i Umeå

Livsstegen

12 steg för oss som vill hitta en ny väg i livet.

Livsstegen i Tegs församling är ett självhjälpsprogram för oss alla som känner att livsproblem, stora som små, har gjort tillvaron komplicerad.

Vi startar regelbundet nya grupper. Innan du startar Livsstegen får du ett introduktionssamtal.
https://www.svenskakyrkan.se/umea/livsstegen 

För mer information och anmälan
Marian Karlsson, 090-200 29 61 / marian.karlsson@svenskakyrkan.se 

Anonyma ensamma

En trygg grupp för vuxna där vi delar erfarenheter och förhoppningar.

Måndagar kl 18.00–20.00 i EFS Vasakyrkans lokaler.
https://www.svenskakyrkan.se/umea/anonyma-ensamma 

För mer information
Annika Gran, 090-200 26 46 / annika.gran@svenskakyrkan.se 

Sinnesrogudstjänster 

Sinnesrogudstjänsten kan se olika ut på olika platser, men den avslutas alltid med Sinnesrobönen.

Sinnesrogudstjänsterna hålls i Tegs kyrka och Umeå stads kyrka.

För exakt datum och tid gå in på vår webbplats för sinnesrogudstjänsterna: 
www.svenskakyrkan.se/umea/sinnesro 

 

Livsstegen – 12 steg för oss som vill hitta en ny väg

Nya grupper startas regelbundet. Livsstegen är ett självhjälpsprogram för oss alla som känner att livsproblem, stora som små, har gjort tillvaron komplicerad.

Anonyma ensamma

Måndagar kl 18–20 i församlingsgården Ö. Esplanaden 9. En trygg grupp för vuxna där vi delar erfarenheter och förhoppningar.

Sinnesrogudstjänster i Umeå

Sinnesrogudstjänsten kan se olika ut på olika platser, men den avslutas alltid med Sinnesrobönen.