Söndag 30 maj - Heliga trefaldighets dag

Vi firar heliga trefaldighets dag eller missionsdagen och även Mors dag i Västerslättskyrkan. Predikar gör Staffan Nygårdh. Reflektion av Therese Hamrén, textläsning och bön av Ulrika Mottmann och musik med Anders Wälimäki. Carolina Paulson sjunger på psalmerna.

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan och deras viktiga internationella arbete.

När världen drabbas av coronapandemi förvärrar det en redan svår situation för människor som lever i stor utsatthet. Tillsammans kan vi rädda liv på platser där handtvätt och social distansering överhuvudtaget inte är möjliga. Tillsammans sprider vi hopp!

Ge en gåva via Swish 9001223Bankgiro 900-1223 eller Plusgiro 90 01 22-3

Välkomna till gudstjänst i Västerslättskyrkan. Dagens tema är Gud, Fader, Son och Ande.

Vi får lyssna till Psalm 21, Måne och sol och Psalm 712, O Gud som skapat vind och hav. Sjung gärna med.

Dagens EVANGELIUM

Matteusevangeliet kapitel 11, vers 25-27

Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn.
Ja, fader, så har du bestämt.
Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.