En person snidar ut figurer i ett trästycke

Handens arbete - The work of hands

Skulle du vilja tälja en sked eller en krympburk? Är du nyfiken att prova på karvsnitt eller göra ett smycke? Vill du bara njuta av god arbetsgemenskap? Would you like to carve a spoon or a shrink jar? Are you curious to try carcass cut or make a jewelry? Would you like to enjoy a good working community?

Vi träffas fem onsdagar och arbetar med enkelt snickeri under handledning. Du behöver inte ha någon erfarenhet av snickeri för att vara med. Material och verktyg ingår. Begränsat antal platser.

Start: Startdatum ej klart kl19.15-21
Plats: Ålidhemskyrkan, Studentvägen 2
Ledare: Erik Hansson

För mer information och anmälan, kontakta Erik Hansson.

The work of hands

We meet up five Wednesday evenings and work with simple carpentry with guidance. You don't need to have any previous experience of carpentry or carving. All material and tools are supplied.

Starts: Date? kl 19.15-21 
Location: Ålidhemskyrkan, Studentvägen 2
Leader: Erik Hansson
More information and signing up: erik.hansson@svenskakyrkan.se 

För mer information, kontakta

Erik Hansson

Erik Hansson

Svenska kyrkan i Umeå

Diakon, Ålidhemskyrkan

Hitta till Ålidhemskyrkan

Ålidhemskyrkan är huvudkyrka i Ålidhems församling

Adress
Studentvägen 2
90738 Umeå
Busshållplats Laboratorvägen

E-post  Ålidhems församling
Telefon 090-200 25 00

Koordinater
Latitud 63.81251
Longitud 20.30363
Klicka här för att se en karta>