Foto: Yannick Delmart

Fira gudstjänst

Varje vecka firas gudstjänster runt om i Umeås kyrkor. Du är alltid välkommen! Under året infaller också många viktiga högtider i kyrkan.

Håll koll på vad som händer

Predikoturen byter plats under hösten. Så här fortsätter du att hitta allt som händer i Umeås kyrkor.

Varför firar vi gudstjänst

Mitt i det som är livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst.

Kyrkans dag är söndagen eftersom Jesus Kristus uppstod från döden på en söndag. Men vi firar även gudstjänst under veckans andra dagar. Vi firar gudstjänst vissa dagar för att leva i Guds tjänst alla dagar. Bön och arbete behöver gå hand i hand för att tro och liv ska höra ihop. 

Sinnesrogudstjänster i Umeå

Sinnesrogudstjänsten kan se olika ut på olika platser, men den avslutas alltid med Sinnesrobönen.

Kors med händer i mitten

Mer om gudstjänst

En gudstjänst kan se ut på flera olika sätt. Här finns beskrivningar av de vanligaste, vad de liturgiska färgerna betyder och vad prästens kläder heter.

En minut liv

Andakt i videoformat om söndagens tema med medarbetare från Svenska kyrkan i Umeå plus ett par gäster

Andakter

Här finns inspelade andakter från Sjukhuskyrkan på Norrlands universitetssjukhus för dig som inte kan komma till kyrkan eller bara vill ha några minuters ro och eftertanke.

Mässa och nattvard

Mässa och nattvard – vad är det? Hur går det till? Och vem får vara med? Här får du svaren!

Kyrkvärd

Vill du hjälpa till vid gudstjänster? Då kanske du vill bli kyrkvärd?