Foto: Kat Palasi/Ikon

Ge ett bidrag till Världens barn

Act Svenska kyrkan deltar i insamlingen Världens Barn och lyfter 2020 satsningen på utbildning för rohingyer som lever som internflyktingar i Myanmar. Många är barn och har tidigare inte fått gå i skola.

Swisha 901 95 06
Märk betalningen BARN2480, så är din betalning direkt kopplad till insamlingen i Umeå.

Ring 099-520 33, Radiohjälpen.
Samtalet kostar 50 kr. (45 kr går till insamlingen, fem kr till telefonbolaget.)

Gör en inbetalning
Bankgiro 901-9506
Postgiro 90 1950-6

Läs mer om Svenska kyrkans projekt här.