Fredag 10 april - Långfredagen

Korset är försoningens brännpunkt. Temat för långfredagen är "Korset" och vi följer Jesus som går lidandets väg för vår skull. Präst Anders Sandberg, sång och musik av Anna Saxin, Lisa Oscarsson och Jonas Östlund.

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan och deras viktiga internationella arbete.

När världen drabbas av coronapandemi förvärrar det en redan svår situation för människor som lever i stor utsatthet. Tillsammans kan vi rädda liv på platser där handtvätt och social distansering överhuvudtaget inte är möjliga. Tillsammans sprider vi hopp!

Ge en gåva via Swish 9001223, Bankgiro 900-1223 eller Plusgiro 90 01 22-3

 

Välkomna till gudstjänst i Umeå stads kyrka. I dag är det Långfredagen och temat är Korset.

I den världsvida kyrkan finns en lång tradition att på långfredagen följa Jesu väg till korset, vandringen längs Via Dolorosa, i en korsvägsandakt. Andakten, som ibland sker som en korsvandring, är uppdelad i 14 stationer. Här i Umeå stads kyrka är dessa stationer synliga genom de 14 små bilder som finns på läktaren. Vi kommer att följa dessa idag.

1. Jesus döms till döden
Ställd inför en orättfärdig domstol tiger Jesus.

2. Jesus tar korset på sig
När domen är avkunnad ligger smärtans väg – Via Dolorosa – framför Jesus. Tvärbjälken läggs på hans axlar. Tyngden, det ohyvlade träet, skaver på piskade axlar.

3. Jesus faller
Smärtan efter tortyren och ångesten inför det som ska komma tömmer Jesus på krafter.

Den första delen av vandringen påminner oss om att Jesus, även om han hade möjlighet att ta avstånd från sitt uppdrag, väljer att stå fast. Ta mänsklighetens tyngd på sina axlar. Också min. Han är vår frälsare och förebild inte utifrån sin övermänsklighet, utan den sanna mänskligheten. Där, i svagheten, blir kraften som störst.

4. Jesus möter sin moder
Uppe på fötter igen, på väg till korset, möter Jesus sin mor.

5. Simon från Kyrene bär Jesu kors
Krafterna tryter. En man längs vägen tvingas bära Jesu kors.

Att få se ens barn må bra, erfara välgång och lycka, är varje förälders önskan. I motsatsen ryms så mycket smärta. Många människor dignar under livets tyngd, under sitt kors. Simon vittnar om att främlingskap inte är något skäl att avstå en utsträckt hand.

6. Veronika räcker Jesus svetteduken
Jesu panna är våt av svett. En bit tyg räcks honom och när Veronika får tillbaka tyget finns bilden av Jesu ansikte där.

7. Jesus faller för andra gången
Korsets tyngd är stor. Kraften sinar.

Svetteduken har i kyrkans tradition betraktats som ett mirakel. Men att i kärlek räcka ut en hand åt en lidande, vars krafter knappt finns, är inte det ett ännu större mirakel? Det är en bild för Jesu närvaro hos oss.

8. Jesus talar till de gråtande kvinnorna
Människorna längs vägen sörjer och klagar. Gråt inte över mig säger Jesus…

9. Jesus faller för tredje gången
Även utan tvärbjälken är tyngden stor. Jesus faller. Och reser sig igen.

Jesus lider. Men inte ens i denna stund sätter han sig själv i fokus. Hans lidande är för andra. Över människans öde finns skäl att fälla tårar, och att resa sig igen.

10. Jesus blir avklädd
Allt är taget från Jesus. Till sist är han naken. Utlämnad.

11. Kristus spikas på korset
Hammarslagen ekar när spikarna tränger genom Jesu händer och fötter. Tvärbjälken lyfts upp och Jesus hängs på korset.

12. Jesus dör
Övergiven. I smärta ropar Jesus: ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande.”

Korset är försoningens brännpunkt. Där allt är avklätt. Smärtan påtaglig. Och Jesu närvaro det vi får sätta vår tilltro till.

13. Jesus tas ned från korset
Sabbaten närmar sig. Jesu kropp tas ned från korset och lindas i linnebindlar.

14. Gravläggningen
I en ny grav, läggs Jesu kropp, och en sten rullas för öppningen.

Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Vi ber: Gud, må också mitt liv och min död vara en sådd som i Jesus kan bära frukt till evigt liv. Amen.

Dagens evangelium är hämtat ur Matteusevangeliet 27:32-56