Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Frågor gällande gravskötsel och betalning

Hittar du inte svaret på det du söker eller vill ha ett mer utförligt svar? Välkommen att kontakta kyrkogårdsexpeditionen!

Vilka skötseltjänster kan jag köpa?
Du kan köpa grundskötsel för gravplats med planteringsyta. I skötseln ingår gräsklippning, trimning kring eventuell gravsten, ogräsrensning, kantskärning, gödsling, jordförbättring, vattning samt vår- och höststädning. Ifall du vill beställa plantering av vårblommor eller sommarblommor är grundskötsel för gravplats med planteringsyta en förutsättning.

Om du vill ha en enklare form av skötsel erbjuder vi även grundskötsel för gravplats utan planteringsyta till ett lägre pris. Då får du eventuell planteringsyta igensådd med gräs kostnadsfritt. Kyrkogårdsförvaltningen klipper gräset och trimmar kring eventuell gravsten så graven ser välskött och fin ut. Du kan låna tillfälliga vaser på kyrkogården att sätta snittblommor i. När blommorna vissnar ingår det att personalen plockar bort dem.

Läs mer om vilka skötseltjänster som kan tillhandahållas genom kyrkogårdsförvaltningen.

Måste jag beställa gravskötsel?
Nej, du kan sköta graven själv. Egen skötsel innebär att du själv ansvarar för att hålla graven i ordnat och värdigt skick. Det innefattar bland annat ogräsrensning och skötsel av egen plantering, eventuell påfyllning av planteringsjord och trimning av gräs kring gravstenen. Saknar du planteringsyta behöver gräset framför och runt stenen ändå trimmas.

Enligt begravningslagen får endast gemensamma ytor på kyrkogårdarna finansieras av begravningsavgiften. Det innefattar inte gravsten, plantering framför sten och gräsyta närmast sten.

Ingår riktning av gravsten i skötseln?
Nej. Riktning av gravsten ingår inte i grundskötsel med eller utan planteringsyta. Om gravstenen lutar så pass mycket att den riskerar att falla läggs den ned av säkerhetsskäl.

Varför läggs vissa gravstenar ned?
Gravstenar läggs ned om de utgör en säkerhetsrisk för besökande och personal på kyrkogården. Anledningen kan t ex vara att stenen lutar så pass mycket att den riskerar att falla eller att sockeln inte är tillräckligt förankrad i marken.

Varje vår utförs besiktning av alla gravstenar för att kontrollera om tjälskott orsakat att någon sten börjat luta under vintern. Minst vart femte år utförs trycktester av samtliga gravstenar på alla kyrkogårdar inom Umeå pastorat, i enlighet med Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer för säkerhet. Om gravstenen på den gravplats du är gravrättsinnehavare till inte klarar testet blir du kontaktad av kyrkogårdsförvaltningen. Du kan då välja mellan att åtgärda gravstenen själv eller beställa åtgärd mot en kostnad.

De vanligaste åtgärderna är montering av jordankare under sockeln och/eller byte av dubbar mellan stenen och sockeln. Det är i vissa fall möjligt att montera stenen liggande. Du behöver då skicka in en gravvårdsansökan och beställa montering. Du kan också välja att ta bort stenen, vilket är kostnadsfritt. Här kan du läsa mer om arbetet med gravstenssäkerhet.

Hur ändrar jag min skötselbeställning?
Du ändrar din skötselbeställning genom att kontakta kyrkogårdsexpeditionen.
Telefon: 090-200 25 20, e-post: umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se

Vad händer om skötselfakturan inte betalas?
Vad som händer om du inte betalar din skötselfaktura beror på vilken typ av skötsel det handlar om.

Gäller det en faktura för grundskötsel och sommarblommor avslutas skötselbeställningen om du inte betalar din årsfaktura. Fakturan kan inte gå vidare till inkasso eftersom det är en erbjudandefaktura. Skötseln utförs ej och erbjudandefaktura skickas inte fortsättningsvis.

Gäller det en faktura för ytterligare tjänster (t ex för penséer, ros, ljung och gravljus) skickas betalningspåminnelse vid utebliven betalning och fakturan kan komma att gå till inkasso. Tjänster utförs ej så länge fakturan är obetald eller om betalning skulle inkomma efter säsong för tjänsten. 

När planteras de säsongsbetonade växterna? 
Omkring 1 maj börjar vi vårstäda kyrkogårdarna. Om du beställt skötsel önskar vi att du tar bort gravlyktor och andra föremål från graven innan dess, då det underlättar bearbetning av jorden och förberedelse för plantering. En gravlykta som inte plockats bort av gravrättsinnehavaren står kvar på den enskilda gravplatsen. Kyrkogårdsförvaltningens personal plockar inte bort lyktan, men den kan komma att flyttas inom den enskilda gravplatsen för att frilägga planteringsytan.

Under maj månad, senast inför Mors dag, planteras vårblommor.

Omkring 10 juni börjar vi med utplantering av sommarblommor.

Omkring 1 september börjar vi ta upp sommarblommorna och städa kyrkogården inför hösten.

Efter 1 oktober är höststädningen klar och det går att plantera höstväxter. Ljung, vinterkrans och granrisbukett går att beställa till och med veckan före allhelgonaveckan.

När sätts vattnet igång på kyrkogårdarna?
Vattnet slås på när tjälen gått ur marken och bevattningssystemet inte riskerar att frysa sönder på grund av minusgrader nattetid. Datum kan därför variera från år till år.

Vilka betalningssätt finns när jag beställer skötsel?
Du kan välja mellan två betalningssätt. Ett sätt är att betala via årsfaktura som kommer i början på året. Har du beställt grundskötsel och sommarblommor skickas en faktura och har du beställt ytterligare tjänster (t ex gravljus, vårplantering eller höstplantering) skickas en ytterligare faktura. Fakturan för grundskötsel och sommarblommor skickas årligen så länge du fortsätter betala den. Slutar du betala den avslutas skötselbeställningen. Om du vill avsluta beställning av ytterligare tjänster behöver du kontakta kyrkogårdsexpeditionen för att inte få påminnelse om betalning.

Det andra sättet att betala är genom att be om ett avräkningsavtal. På så sätt kan du sätta in ett större belopp som täcker kostnaden för gravskötsel under flera år. Du kontaktar kyrkogårdsexpeditionen och berättar hur stor summa du vill betala in (maxbelopp 20 000 kr) och vilken skötsel du vill beställa. Därefter får du en faktura på det specifika beloppet. Det går bra att ändra vilken typ av skötsel du vill beställa under perioden som pengar finns kvar på avräkningskontot. När återstående belopp inte längre täcker kommande års skötselbeställning kontaktas du av kyrkogårdsexpeditionen.