Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förskolan Sandalen

Förskolan Sandalen startade sin verksamhet på Haga i januari 2016. Förskolan har plats för 24 barn fördelade på två avdelningar; Duvan och Lammet.

Vi på förskolan Sandalen har fokus på hela familjen. För att se varje barn och möta dess behov satsar vi på att hålla nere barngruppens storlek. Vi för också en fortlöpande dialog med dig som vårdnadshavare för att möta er och ert barns behov.

Vår värdegrund är den gyllene regeln ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, ska ni också göra för dem”. Vi arbetar utifrån en värdegrund där alla är lika mycket värda. Vi möter barnen i deras erfarenhetsvärld och tar deras tankar på allvar, med största respekt för deras sätt att se på verkligheten.

Så här arbetar vi

Vår förskola styrs av läroplan och skollag. Vi arbetar målinriktat med kontinuerligt utvärderingar av verksamheten för att säkerställa att vi uppfyller läroplanens mål. 

Vi anpassar samlingar efter barnens förutsättningar och behov, med till exempel sånger, ramsor och lekar som stimulerar deras utveckling och samspelet med andra. Vi har också spontana sångstunder när barnen visar intresse.

Sandalens lokaler är delvis nyrenoverade. Vår förskolegård är omgjord i sommar och det finns härliga parker i närområdet. Innemiljön är väl tilltagen för antalet barn med möjlighet till fri lek och skapande verksamhet med ateljé. Har man behov av lugn och ro finns det även möjlighet att ta en stunds lugn och kanske lyssna på en saga.

Förskolan får en speciell karaktär genom att vara öppen för de stora livsfrågor som barn kan ställa. Detta kan innebära att vi pratar om vad olika barn tror på, eller vad deras religion handlar om. Vi möter barnen i deras erfarenhetsvärld och ta deras tankar och sätt att se på verkligheten på allvar.

Vi lägger också vikt vid våra kristna högtider, som jul, påsk och pingst. En diakon besöker oss en eftermiddag varannan vecka för att skapa kontakt med barn och vårdnadshavare. Att lära barnen att visa hänsyn, solidaritet och att se utöver sig själva är en grundläggande och självklar del av den etik vi vill att förskolan ska förmedla.

Är du intresserad att få plats för ditt barn

Ring kommunens placeringsassistent för Hagaområdet:
090-16 17 87 

Du som vårdnadshavare

Du är en central del av vår verksamhet. Vi vill se hela familjen och finnas som ett stöd både för barnet och för dig som vårdnadshavare. Du ska känna att det här är din förskola lika mycket som personalen och barnens.

 

Som förälder har du rätt till:

  • Kostnadsfria samtal med präst/diakon som har utbildning i själavårdande samtal. Samtalen sker under tystnadsplikt. Vi strävar efter att ni ska få samtal samma vecka som ni meddelar att ni behöver det. Det är inget krav att vara troende utan samtalet handlar om att sitta ner med en medmänniska när man känner att livet är tufft.
  • Prioriterade hos Svenska kyrkans familjerådgivning. Första samtalet är kostnadsfritt.
  • Rabatterat pris till PREP-kurs, friskvård för din parrelation.
  • Kontinuerligt stöd i frågor som rör föräldraskap.
  • En nära relation till personal och förskolechef och möjlighet att alltid höra av dig med synpunkter, åsikter, beröm eller klagomål.
  • Sist men inte minst, möjligheten att komma och sitta hos oss en stund. Att få andas, ta en kopp kaffe/te och samtala lite med någon i personalen om något du funderar över.    

Vi jobbar på Sandalen

Vi har engagerad personal som brinner för sitt yrke och för lärande och omsorg. Vi har cirka 6,5 tjänster hos oss, men det kan skifta utifrån barngruppens behov.

Birgitta Andersson

Birgitta Andersson

Svenska kyrkan i Umeå

Barnskötare, Förskolan Sandalen

Linda Andersson

Linda Andersson

Svenska kyrkan i Umeå

Förskolan Sandalen, Förskollärare

Helén Bygdemark

Helén Bygdemark

Svenska kyrkan i Umeå

Förskolechef, Förskolan Sandalen, Förskolan Prästkragen

Sofie Bäckström

Sofie Bäckström

Svenska kyrkan i Umeå

Barnskötare, Förskolan Sandalen

Anders Edstedt

Anders Edstedt

Svenska kyrkan i Umeå

Förskollärare, Förskolan Sandalen

Kerstin Einemo

Kerstin Einemo

Svenska kyrkan i Umeå

Specialpedagog, Förskolan Sandalen, Förskollärare

Eva  Kröger

Eva Kröger

Svenska kyrkan i Umeå

Barnskötare, Förskolan Sandalen

Ulrika Käller

Ulrika Käller

Svenska kyrkan i Umeå

Barnskötare, Förskolan Sandalen

Johannes Larsson

Johannes Larsson

Svenska kyrkan i Umeå

Förskolan Sandalen, Förskolan Prästkragen, Förskollärare

Délia Legraf

Délia Legraf

Svenska kyrkan i Umeå

Förskolan Sandalen, Förskollärare

Nellie Stenlund

Nellie Stenlund

Svenska kyrkan i Umeå

Barnskötare, Förskolan Sandalen