Meny

Förskolan Prästkragen

Förskoleverksamhet bedrivs i Ålidhemskyrkans barnlokaler sedan januari 2012. Förskolan är öppen för barn i åldrarna 1–5 år.

Små barngrupper och pedagogisk miljö

För att se varje barn och möta dess behov satsar vi på att hålla nere barngruppens storlek. Vi för också en fortlöpande dialog med dig som vårdnadshavare för att möta ditt barns behov.

Vi ger förskolan en speciell karaktär genom att vara öppna för de stora livsfrågor som också små barn kan ställa. Detta kan innebära, främst för de äldre barnen, att vi pratar om vad olika barn tror på, eller vad deras religion handlar om. Det kan innebära att vi pratar om någon berättelse från bibeln och jämför den med vad barnen tänker och känner.

Så här arbetar vi

Vår förskola styrs av läroplan och skollag. Vi arbetar målinriktat med kontinuerligt utvärderingar av verksamheten för att säkerställa att vi uppfyller läroplanens mål. 

DE ÄLDRE BARNEN

Barnen jobbar i det vi kallar nyfiken på (fokusområde). Arbetet är direkt knutet till läroplanen och sträcker sig över flera veckor åt gången. Fokusområden hålls alltid av utbildad personal och syftar till att skapa intresse, nyfikenhet och lärande kring naturvetenskap, språk, samspel etcetera. Fokusområdessamlingar har vi 2-4 ggr i veckan, oftast på förmiddagarna.

DE YNGRE BARNEN

Vi anpassar samlingar efter barnens förutsättningar och behov, med till exempel sånger, ramsor och lekar som stimulerar deras utveckling och samspelet med andra. De yngre barnen involveras också i fokusområdena men alltid med hänsyn till deras ålder och deras större behov av nära omsorg.

FÖRUTOM DET HAR VI

  • Gymnastik ska skapa glädje inför rörelse och lek. Det är med skratt och lycka gymnastiken ska genomföras. Det är också ett tillfälle att utmana sin motorik och även träna på det som kan vara extra svårt, eller det man behöver lite extra stöd med i sin motorik. Genom detta så vill vi skapa lust till att röra sig och trygghet och glädje med gymnastik. 
  • Drama syftar till att stärka barnens självkänsla genom dramaövningar, ibland lyfts även aktuella ämnen upp utifrån barngruppen, exempelvis kompisskap eller hur man löser en konflikt. Detta utifrån dramats kraft att konkretisera händelser i vardagen. 
  • Sångskoj syftar till att väcka glädje och skratt inför det musikaliska, självklart med både rim och ramsor och känsla för rytmen i språket. Men främst är det mycket skratt och glädje, och mycket sväng också.     

Ålidhemskyrkans barnlokaler, där förskolan håller till, är fräscha och ändamålsenliga. Vi har även tillgång till övriga lokaler i kyrkan, till exempel en gympasal, ett berättelserum och det vackra kyrkorummet.

Alldeles utanför förskolan finns ett litet skogsområde som blir en plats för fri lek och spännande äventyr. På innergården finns också sandlåda, gungor och en rutschkana. Kort sagt, en utemiljö som uppmuntrar till lek och rörelse!

Förskolan får en speciell karaktär genom att vara öppen för de stora livsfrågor som också små barn kan ställa. Detta kan innebära, främst för de äldre barnen, att vi pratar om vad olika barn tror på, eller vad deras religion handlar om. Vi möter barnen i deras erfarenhetsvärld och ta deras tankar och sätt att se på verkligheten på allvar.

Vi lägger också vikt vid våra kristna högtider, som jul, påsk och pingst. Däremot är vi tydliga med att man inte behöver tror att berättelserna är sanna och en del barn väljer att se på dem mer som sagor.  

Att lära barnen att visa hänsyn, solidaritet och att se utöver sig själva är en grundläggande och självklar del av den etik vi vill att förskolan ska förmedla.

Vill du få plats på Prästkragen för ditt barn

Ring kommunens placeringsassistent för Sofiehemsområdet: 
090-16 47 03

Du som vårdnadshavare

Du är en central del av vår verksamhet. Vi vill se hela familjen och finnas som ett stöd både för barnet och för dig som vårdnadshavare. Du ska känna att det här är din förskola lika mycket som personalen och barnens.

 

Som förälder har du rätt till:

  • Kostnadsfria samtal med präst/diakon som har utbildning i själavårdande samtal. Samtalen sker under tystnadsplikt. Vi strävar efter att ni ska få samtal samma vecka som ni meddelar att ni behöver det. Det är inget krav att vara troende utan samtalet handlar om att sitta ner med en medmänniska när man känner att livet är tufft.
  • Prioriterade hos Svenska kyrkans familjerådgivning. Första samtalet är kostnadsfritt.
  • Rabatterat pris till PREP-kurs, friskvård för din parrelation.
  • Kontinuerligt stöd i frågor som rör föräldraskap.
  • En nära relation till personal och förskolechef och möjlighet att alltid höra av dig med synpunkter, åsikter, beröm eller klagomål.
  • Sist men inte minst, möjligheten att komma och sitta hos oss en stund. Att få andas, ta en kopp kaffe/te och samtala lite med någon i personalen om något du funderar över.    

Vi jobbar på Prästkragen

Vi har engagerad personal som brinner för sitt yrke och för lärande och omsorg. Vi har cirka 3,5 tjänster hos oss, varav minst 3 personer är utbildade förskollärare. Antalet tjänster kan skifta utifrån barngruppens behov.

Birgitta Andersson

Birgitta Andersson

Svenska kyrkan i Umeå

Barnskötare, Förskolan Prästkragen

Helén Bygdemark

Helén Bygdemark

Svenska kyrkan i Umeå

Förskolechef, Förskolan Sandalen, Förskolan Prästkragen

Henny Hägglund

Henny Hägglund

Svenska kyrkan i Umeå

Barnskötare, Förskolan Prästkragen

Ulrika Käller

Ulrika Käller

Svenska kyrkan i Umeå

Barnskötare, Förskolan Prästkragen

Johan Lingegård

Johan Lingegård

Svenska kyrkan i Umeå

Förskollärare, Förskolan Prästkragen

Yordanos Mosazghi

Yordanos Mosazghi

Svenska kyrkan i Umeå

Lokalvårdare, Förskolan Prästkragen