Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förskolor i Svenska kyrkans regi

Svenska kyrkan driver två förskolor i Umeå, Prästkragen på Ålidhem och Sandalen på Haga. Med små barngrupper, hög personaltäthet och utbildade förskollärare och barnskötare kan vi erbjuda en bra miljö för ditt barn.

Alla är välkomna på våra förskolor, oavsett om man är troende eller inte. Alla konfessionella inslag är frivilliga och vår verksamhet följer förskolans läroplan, Lpfö98 och skollagen. Vi respekterar alltid barnets eget val och säger aldrig till ett barn vad det ska tro på.  

De två förskolorna får en speciell karaktär genom att vara öppna för de stora livsfrågor som också små barn kan ställa. Detta kan innebära, främst för de äldre barnen, att vi pratar om vad olika barn tror på, eller vad deras religion handlar om. Vi möter barnen i deras erfarenhetsvärld och ta deras tankar och sätt att se på verkligheten på allvar.

Vi lägger också vikt vid våra kristna högtider, som jul, påsk och pingst. Däremot är vi tydliga med att man inte behöver tror att berättelserna är sanna och en del barn väljer att se på dem mer som sagor.  

Att lära barnen att visa hänsyn, solidaritet och att se utöver sig själva är en grundläggande och självklar del av den etik vi vill att förskolan ska förmedla.

Hitta till förskolorna

Förskolan Prästkragen 
Studentvägen 2, 907 38 Umeå
Telefon: 090-200 27 35

Förskolan Sandalen
Hagmarksvägen 36, 903 45 Umeå 
Telefon: 090-200 26 28 eller 090-200 26 29

Öppettider: Förskolornas öppettider är 6.30-18.30. Om du har behov av andra öppettider än vad verksamheten erbjuder, prata med ansvarig förskolechef.  

Vill du få plats för ditt barn

Ring Umeå kommuns växel: 090-16 10 00

Har du frågor om våra förskolor?

Helén Bygdemark

Helén Bygdemark

Svenska kyrkan i Umeå

Förskolechef, Förskolan Sandalen, Förskolan Prästkragen