Meny

Förskolor i Svenska kyrkans regi

Svenska kyrkan driver två förskolor i Umeå, Prästkragen på Ålidhem och Sandalen på Haga.

Kyrkorådet har beslutat att Svenska kyrkan är huvudman för förskolarna som längst till den 30 juni 2020. 

Hitta till förskolorna

Förskolan Prästkragen 
Studentvägen 2, 907 38 Umeå
Telefon: 090-200 27 35

Förskolan Sandalen
Hagmarksvägen 36, 903 45 Umeå 
Telefon: 090-200 26 28 eller 090-200 26 29

Öppettider: Förskolornas öppettider är 6.30-18.30. Om du har behov av andra öppettider än vad verksamheten erbjuder, prata med ansvarig förskolechef.  

Vill du få plats för ditt barn

Ring Umeå kommuns växel: 090-16 10 00

Har du frågor om våra förskolor?

Helén Bygdemark

Helén Bygdemark

Svenska kyrkan i Umeå

Förskolechef, Förskolan Sandalen, Förskolan Prästkragen