Kontemplativ meditationsretreat

Lördag 26/11 kl 9.30-15.30, Ålidhemskyrkan - Att leva i Guds närvaro. En dag för dig som är mer van att meditera och som vill meditera längre och mer sammanhängande.

Dagen kommer att innehålla meditation, övning i kroppskännedom, vägledning, samt morgonbön. Under meditationspassen sitter vi i den tysta meditationen. Den tysta meditationen varvas med gående meditation. Retreaten är kravlös men du uppmuntras att följa den gemensamma rytmen. Den är öppen för alla, du behöver inte ha erfarenhet av kyrkan tidigare för att vara med. Vi äter enkel vegetarisk mat. Begränsat antal deltagare.

Ledare: Erik Hansson, diakon och meditationslärare i Svenska Kyrkan
Frågor, anmälan: erik.hansson@svenskakyrkan.se  090 200 27 16