Distans

Träffar via digital plattform

Vi träffas regelbundet via digitala plattformar på vardagskvällar. Vi kommer också att ha ett antal träffar där vi ses ”live”. Med utgångspunkt i gruppens funderingar och frågor kommer vi under året att samtala kring tro, liv och kyrka. Vilka frågor vi tar upp och hur vi gör det, får du som är med påverka. Inget är för stort och inget är för litet.

Gruppens intressen formar våra träffar. Under året har vi också ett par helgträffar och firar gudstjänster tillsammans.

Våra träffar

Vi träffas varannan vecka

När

Upptakt: 11 november

Återträff: Datum meddelas senare

Plats
Konfirmation
16 maj
Pris

Kostnadsfritt
Info
Mer information
Jeanette Brodin, 090-200 27 26
Utöver ovanstående träffar har de flesta alternativ några träffar under året.