Meny

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska vara en trygg plats. Därför anpassar vi våra verksamheter så att de blir så smittsäkra som möjligt.

For information in English

Suomeksi 

Grunden för Svenska kyrkan i Umeås agerande är Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer från Svenska kyrkans nationella nivå och Luleå stift. Vi följer utvecklingen noga och uppdaterar löpande den här sidan. 

I höst börjar mycket av vår verksamhet komma igång igen. Det gäller exempelvis samtalsgrupper, körövningar och mässor. Du hittar mer information i kalendariet och här på webben. 

Samtidigt anpassas verksamheten för att vara så smittsäker som möjligt. Det kan till exempel innebära begränsat antal deltagare, anmälan till vissa arrangemang och uppmaningar att tvätta händerna och hålla avstånd.

I alla våra lokaler sitter anslag med förhållningsregler. Många av våra kyrkor är stora och det går att hålla ett ordentligt avstånd till andra besökare. I mindre lokaler har vi valt att ha ett lägre maxantal än 50 personer, för att besökare ska kunna hålla avstånd. 

Hjälplinjen är fortfarande öppen för dig som behöver hjälp att handla eller någon att prata med. Du kan även se korta inspelade gudstjänsterna på webben. Vi fortsätter att vara kyrka men delvis på nya sätt.

Uppdaterad information om enskilda verksamheter och arrangemang hittar du i kalendern längst ner på den här sidan. Tänk på att verksamhet kan förändras med kort varsel. 

Mer information om coronaviruset och sjukdomen Covid-19 hittar du på 1177 Vårdguiden och Folhälsomyndighetens hemsida.

Ta hand om varandra. Till exempel genom att kontakta dem i din närhet som du vet sitter ensamma hemma. Speciellt de som är över 70 år och de som ingår i någon annan riskgrupp.  

Nyheter och anpassningar hösten 2020

begränsad uthyrning av lokaler

Under pågående pandemi är lokaluthyrningen begränsad. Du kan enbart hyra lokaler för mindre sällskap vid dopkalas och minnesstunder. 

Gudstjänster och nattvard

I höst kommer fler kyrkor fira gudstjänst med nattvard igen. Det kommer att ske i enlighet med biskopens rekommendationer.

  • Är du sjuk eller förkyld, stanna hemma!
  • Tvätta händerna ofta och noga
  • Sitt glest i bänkarna
  • Undvik kroppskontakt, till exempel i samband med fridshälsningen. I stället kan du hälsa med lyft högerhand eller lägga handen på hjärtat.
  • Nattvarden anpassas, exempelvis genom att doppa brödet i vinet, enmanskalkar/särkalkar eller genom att bara brödet delas ut. 
  • Följ de förhållningsregler som sitter uppsatta i kyrkan

70+

I höst startar dagträffar, samtalsgrupper och andra verksamheter igen för dig som är 70 år och äldre. Du är också varmt välkommen att fira gudstjänst.

Vi håller till i rymliga lokaler där det går hålla avstånd. Det finns handsprit och möjlighet att tvätta händerna. Givetvis stannar du hemma vid minsta förkylningssymptom.

Körsång

Flera körer kommer att börja öva igen. Övningarna följer förstås Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förutsättningarna är dock väldigt varierande för olika körer och lokaler, så hur det går till praktiskt kan variera. Kontakta aktuell körledare. 

Max antal besökare

Med anledning av regeringens förbud för sammankomster med fler deltagare än 50 personer är antalet besökare begränsat. Beroende på storlek har vissa lokaler lägre maxantal än 50 person. 

Trons kapell har stängt

Eftersom lokalen är så liten går det inte att boka Trons kapell på Norra kyrkogården tills vidare. 

VISNING AV AVLIDEN

Från och med 11 september hålls visningar med öppen kista igen i våra lokaler.

Behöver du hjälp?

Samarbetet med Röda Korset Umeåkretsen, Umeå stadsmission och Frivilligcentralen fortsätter för att tillsammans möta behov i Umeå för personer som vistas hemma på grund av Corona-viruset. 

Öppettider för våra kyrkor

Andaktsrummet på Norrlands Universitetssjukhus - öppet varje dag 

 

Backens kyrka - öppen måndag-fredag kl 10-16 och söndagar i samband med gudstjänst

 

Grisbackakyrkan - öppen måndag-fredag kl 9-16 och söndagar i samband med gudstjänst

 

Mariakyrkan - öppen måndag-fredag kl 10-16 och söndagar i samband med gudstjänst

 

Tavelsjö kyrka - öppen alla dagar kl 9-15

 

Tegs kyrka - öppen måndag-fredag kl 7.30-15.30  och under helgerna i samband med gudstjänst. Måndag-torsdag finns möjlighet till samtal mellan kl 10-12.

 

Umeå stads kyrka - öppen måndag-fredag kl 10-16 och söndagar i samband med gudstjänst. Lunchandakt varje vardag kl 12. 

 

Västerslättskyrkan - öppen måndag-fredag kl 8-16

 

Ålidhemskyrkan - öppen måndag-fredag kl 8-15 och söndagar i samband med gudstjänster. 9 morgonandakt, 14.30 orgelstund, 14.50 dagens dikt/bön med ljuständning och 15.00-16.00 drop in-samtal. Tisdagar kl 10 promenad. Torsdagar kl 10 meditation och avslappning. Tiistaisin - klo 13.00 Suomenkielinen hartaus yhteislauluineen

 

Öppettiderna för övriga kyrkor kommer inom kort.