Meny

Med anledning av coronavirus

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet. Vissa verksamheter får tillfälligt ta paus men det innebär inte att vi slutar att vara kyrka. Tillsammans får vi som församling ta oss igenom den svåra tiden och göra vårt bästa för att ställa om till nya sätt att mötas och stötta de som behöver hjälp och uppmuntran. Den här sidan uppdateras löpande.

For information in English

Grunden för Svenska kyrkan i Umeås agerande är Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer från Svenska kyrkans nationella nivå och Luleå stift. Vi följer utvecklingen noga och uppdaterar löpande den här sidan. 

Uppdaterad information om enskilda verksamheter och arrangemang hittar du i kalendern längst ner på den här sidan. Tänk på att verksamhet kan pausas med kort varsel. 

Längst ner på sidan finns också en länk till bönewebben om du vill skriva en bön eller tända ett virtuellt ljus.

Mer information om coronaviruset och sjukdomen Covid-19 hittar du på 1177 Vårdguiden och Folhälsomyndighetens hemsida.

Ta hand om varandra. Till exempel genom att kontakta dem i din närhet som du vet sitter ensamma hemma. Speciellt de som är över 70 år och de som ingår i någon annan riskgrupp.  

BEGRÄNSNING AV ANTAL MÄNNISKOR I OFFENTLIGA SAMMANKOMSTER

200327. Med anledning av regeringens förbud för sammankomster med fler deltagare än 50 personer kommer vi att begränsa antalet besökare i våra kyrkor och samlingslokaler. Förbudet börjar gälla från och med söndag 29 mars.

200401. Det här innebär att vissa lokaler kommer att ha lägre maxantal än 50 person. Exempelvis tillåter vi inte fler än 25 besökare i en lokal som vanligtvis rymmer 50 personer. 

Behöver du hjälp?

200324. I dag öppnar vi, tillsammans med Röda Korset Umeåkretsen och Frivilligcentralen, vårt gemensamma arbete för att möta behov i Umeå för personer som vistas hemma på grund av Corona-viruset. Tillsammans blir vi starka!

Läs mer genom att klicka på bilden nedan. 

VISNING AV AVLIDEN

200320. Tills vidare hålls inga visningar med öppen kista i våra lokaler. 

GUDSTJÄNSTER

200319. Vi fortsätter att fira gudstjänst och mässor med praktiska anpassningar.

 • Är du sjuk eller förkyld, stanna hemma!
 • Tvätta händerna ofta och noga
 • Sitt glest i bänkarna
 • Undvik kroppskontakt, till exempel i samband med fridshälsningen. I stället kan du hälsa med lyft högerhand eller lägga handen på hjärtat.
 • Nattvarden anpassas, exempelvis genom enmanskalkar/särkalkar eller genom att bara brödet delas ut. 
 • Följ de förhållningsregler som sitter uppsatta i kyrkan

 

Öppettider för våra kyrkor

Andaktsrummet på Norrlands Universitetssjukhus - öppet varje dag 

 

Backens kyrka - öppen måndag-fredag kl 10-16 och söndagar i samband med gudstjänst

 

Grisbackakyrkan - öppen måndagar kl 9-14, tisdagar-torsdagar kl 9-18, fredagar kl 9-22 och söndagar kl 9-12, gudstjänst kl 10.

 

Mariakyrkan - öppen måndag-fredag kl 10-16 och söndagar i samband med gudstjänst

 

Tavelsjö kyrka - öppen alla dagar kl 9-15

 

Tegs kyrka - öppen måndag-fredag kl 7.30-15.30 och under helgerna i samband med gudstjänst

 

Umeå stads kyrka - öppen måndag-fredag kl 10-16 och söndagar i samband med gudstjänst

 

Västerslättskyrkan - öppen måndag-fredag kl 8-16

 

Ålidhemskyrkan - öppen måndag-torsdag kl 8-17 , fredag kl 8-15 och söndag kl 10-13

 

Öppettiderna för övriga kyrkor kommer inom kort. 

Svenska kyrkan i Umeå ställer in delar av vår verksamhet tills vidare.

200312. Det görs som en försiktighetsåtgärd för att minska risken att riskgrupper smittas av coronaviruset.

Det innebär bland annat att följande typer av verksamhet ställs in:

 • Besök och andakter på äldreboenden.
 • Soppluncher, andra måltider och träffar som samlar många äldre. 
 • Öppen förskola och liknande verksamheter.
 • Större evenemang som förväntas samla fler än femhundra besökare.

Svenska kyrka i Umeå följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. 

 

För dig som deltar i gudstjänster och mässor

200310. Svenska kyrkan i Umeå följer myndigheternas direktiv och riktlinjer. Dessutom väljer vi närmaste tiden att:

 • Undvika handslag i samband med fridshälsningen. Istället kan man hälsa med lyft högerhand eller lägga handen på hjärtat.
 • Påminna alla som tjänstgör vid nattvarden om extra god handhygien genom handtvätt.
 • Uppmuntra de som tar emot nattvarden att doppa brödet i vinet, istället för att dricka ur kalken.
 • Du som har symptom eller är sjuk ska givetvis stanna hemma och kontakta sjukvården enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. 

Råden kommer att uppdateras i enlighet med myndigheternas rekommendationer och riktlinjer från Svenska kyrkan på nationell nivå.