Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Coronavirus och covid-bevis

På de flesta gudstjänsterna behöver du inte visa vaccinationsbevis, däremot ibland vid konserter och andra evenemang. Här hittar du information om vad som gäller i Umeå. Kom gärna i extra god tid.

Information om covid och vaccinationsbevis i Svenska kyrkan i Umeå

Från den 12 januari skärps restriktionerna. Vi följer förstås rekommendationerna i våra kyrkor.

Här läser du vad som gäller i stora drag, men kontrollera varje evenemang i webbkalendern eller appen Kyrkguiden.

Kom gärna i god tid till både konserter och gudstjänster.

Gudstjänster

Gudstjänster har maxantal 50 deltagare. I mindre kyrkor kan antalet vara färre för att säkerställa avstånd mellan sällskap.

Förutom vid några undantag behöver du inte visa vaccinationsbevis för att gå på gudstjänst. 

Vad som gäller för varje tillfälle står i webbkalendern. 

Konserter

Vid konserter och andra evenemang kan det krävas vaccinationsbevis för personer som är 18 år och äldre. Se varje evenemang i webbkalendern

Kom gärna i extra god tid!

Vigslar och dop

Dop och kyrkliga vigslar är gudstjänster. Du behöver inte visa vaccinationsbevis. Antalet deltagare är begränsat.

BEGRAVNINGar

Kontakta aktuell begravningsbyrå för information om specifika begravningar. 

Riskbedömningar

Vi gör riskbedömningar inför våra evenemang och grupper för att utvärdera risker och kunna vidta åtgärder. Vi är noga med hygienen och uppmanar deltagare att tvätta händerna noggrant och regelbundet.

 

Stanna hemma om du har symtom. 

Läs mer på 1177 Vårdguiden. 

Så hämtar du vaccinationsbevis

  1. Du som är fullvaccinerad och har e-legitimation/Bankid:
    Ladda ner ditt vaccinationsbevis från webbplatsen covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/
    Du kan spara beviset på mobiltelefonen och/eller skriva ut det på papper. 
  2. Du som är fullvaccinerad, men saknar BankId:
    Beställ ditt vaccinationsbevis genom att fylla i en blankett och skicka med brev. Beställ i god tid, det kan ta ett tag innan du får beviset. Skriv ut blanketten från E-hälsomyndighetens hemsida

Vaccinering

Information om vaccinering finns på 1177.se Här hittar du information om Västerbotten.

Begränsningar vid arrangemang inomhus

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 

Gäller från den 12 januari 2022.

Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller fortfarande. Så kom ihåg:

·        Stanna hemma vid symtom

·        Tvätta händerna ofta och noggrant