Med anledning av coronaviruset

Nu öppnar vi upp successivt. Från den 1 juli är 50 personer välkomna i de allra flesta kapell och kyrkor!

For information in English

Suomeksi 

2021-06-30 

Den 1 juli lättar restriktionerna och vi kan öppna upp våra kyrkor och kapell ett steg till. 

  • 50 personer får samlas i kyrkor och kapell, även utan anvisade platser. (Med undantag för Trons kapell där maxantalet är 20 personer.)

  • Maxantalet med anvisade platser är 300 personer, men antalet kan i praktiken bli lägre beroende på kyrkornas storlek. Det ska finnas möjlighet att hålla avstånd och undvika trängsel. 

  • 50 personer får delta på dopfika och minnesstunder i de lokaler som i vanliga fall rymmer 50 personer eller fler. I övriga fall gäller ordinarie maxantal.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller fortfarande. Så kom ihåg:

·        Stanna hemma vid symtom

·        Tvätta händerna ofta och noggrant

·        Undvik trängsel

2021-06-01 kyrkorna öppnar för fler!

Smittspridningen minskar och restriktionerna lättas. Äntligen kan vi fira gudstjänster på plats i flera kyrkor igen! 


Under hela pandemin har Svenska kyrkan i Umeå tagit ansvar för att minska smittspridningen. Församlingarna har ställt om verksamheten genom digitala gudstjänster, andakter och konserter, samt verksamhet utomhus. En prioritering har varit att möta människors behov av samtal och stöd genom öppna kyrkorum och digitala mötesplatser. Nu ser vi fram emot att mötas på plats i våra kyrkor igen!  


Från den 1 juni kan vi göra följande:

  • Vi firar gudstjänster och kyrkliga handlingar med upp till 50 deltagare, med sittande församling på anvisade platser. 
  • Antalet deltagare kommer att variera mellan kyrkorum, utifrån lokalernas storlek och utformning.  
  • Varje söndag hela sommaren sänder vi en förinspelad sommarandakt, som du ser på webben eller i sociala medier. Här hittar du gudstjänster och andakter. 
  • Sommarens konfirmationsläger blir av på plats.  
  • Kyrkstugans kafé på Nydala håller öppet varje dag. Öppettiderna finns på Kyrkstugans webbplats.
  • Du kan boka tid för enskilda samtal. Ring växeln dagtid så kopplar de dig.  
  • Aktuella aktiviteter finns i kalendern på  webben.

Den diakonala och sociala verksamheten fortsätter! Ring 090-200 25 00 så ser vi till att du får någon att prata med. 

Du kan se korta inspelade gudstjänster på webben varje söndag. Vi kallar sidan Gudstjänst hemma. 

Uppdaterad information om enskilda verksamheter och arrangemang hittar du i kalendern längst ner på den här sidan. Tänk på att verksamhet kan förändras med kort varsel. 

Mer information om coronaviruset och sjukdomen Covid-19 hittar du på 1177 Vårdguiden och Folhälsomyndighetens hemsida.

Ta hand om varandra. Till exempel genom att kontakta dem i din närhet som du vet sitter ensamma hemma.

BEGRAVNINGAR

Max 50 personer får närvara vid begravningsgudstjänster och urnsättningar.  I vissa av våra kapell har vi dock satt ett lägre max-antal, för att alla ska kunna hålla avstånd. 

Så här följer vi rekommendationerna vid begravningar. Läs mer på kyrkogårdsförvaltningens webbplats Begravningar i coronatider.

Kyrkorna öppnar för fler!

I juni börjar vi fira gudstjänst igen i de flesta av våra kyrkor. Givetvis följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Antalet deltagare är max 50 personer. I mindre kyrkor och lokaler kan antalet vara ännu färre. 

(Uppdaterat 2021-05-27)

 

Uthyrning av lokaler

Under pågående pandemi är lokaluthyrningen begränsad. Kontakta oss med konkreta förfrågningar.

Max antal besökare

Med anledning av regeringens förbud för sammankomster med fler deltagare än 50 personer är antalet besökare begränsat. Beroende på storlek har vissa lokaler lägre maxantal.

Trons kapell har stängt

Eftersom lokalen är så liten går det inte att boka Trons kapell på Norra kyrkogården tills vidare.