Böleängskyrkan

Våren 2020 avslutades verksamheten i Böleängskyrkan. Livsstegen, träffarna utifrån tolvstegsrörelsen, barngrupper och Ängkören fortsätter i Tegs kyrka.