Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravningskostnader

Det kan kännas kostsamt att ordna en begravning, men många delar är redan betalda via begravningsavgiften. Storleken på de övriga kostnaderna går att påverka själv. Här kan du läsa mer om vad som ingår i begravningsavgiften och vad som inte gör det.

Svenska kyrkan har i uppdrag från staten att sköta begravnings- och kyrkogårdsverksamheten i Umeå.

För att bekosta begravningsverksamheten betalar alla som är folkbokförda i Sverige en så kallad begravningsavgift via skattsedeln. Begravningsavgiften bekostar sedan de tjänster som alla folkbokförda i Sverige har rätt till utan kostnad när de avlider.

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans tjänster gratis (se nedan).

Detta ingår för alla genom begravningsavgiften 

 • Gravplats eller motsvarande på allmän kyrkogård i 25 år
 • Gravsättning
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet
 • Transporter, från det att huvudmannen (Svenska kyrkan i Umeå) har tagit över ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett. Ett undantag är om den avlidne ska gravsättas utanför huvudmannens område, då bekostar dödsboet den transporten.
 • Kremering
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Begravningsavgiften bekostar även skötseln av de allmänna ytorna på begravningsplatserna.

Detta ingår inte i begravningsavgiften

 • Kista och svepning
 • Kistdekoration, som blommor eller bårtäcke
 • Annonsering
 • Transport av kistlagt stoft från hem eller sjukhus till Svenska kyrkans lokal för förvaring och visning
 • Begravningsceremoni och begravningsförrättare. Kostnad för begravningsgudstjänst ingår i kyrkoavgiften för de som är medlemmar i Svenska kyrkan.
 • Urna
 • Minnesstund
 • Gravsten
 • Skötsel av gravplats

Detta ingår för dig som är medlem i Svenska kyrkan

 • Begravningsgudstjänst med präst och musiker
 • Lokal för minnestund i flera av Umeås kyrkor. Kontakta oss för mer information, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Vanliga frågor om begravningsavgiften

Enhetlig avgift

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift, en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2016. Lagändringen innebär att alla betalar samma begravningsavgiftssats i de fall då det är en församling eller ett pastorat inom Svenska kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten.

Nivån på avgiften beslutades av Kammarkollegiet i november 2016. Den nya avgiften kommer att synas på skattsedeln och betalas först från och med år 2017.  

Hur stor blir den enhetliga begravningsavgiften?

Avgiftssatsen för 2017 blir 24,6 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 615 kr per år, eller knappt 51 kr per månad.  

Varför införs enhetlig begravningsavgift?

Anledningen är att personer inte längre folkbokförs på församling utan i första hand på sin bostad, till exempel på lägenhetsnummer. Regeringen framhåller även ekonomiska skäl och utjämningsskäl.

Den enhetliga begravningsavgiften berör inte Stockholms stad eller Tranås kommun där kommunerna sköter begravningsverksamheten.

Boka tid och plats för begravning

Öppettider: vardagar kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Telefon: 090-200 26 00
E-post: umea.administration@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 903 30 Umeå

Postadress: Umeå pastorat, Administrativa enheten, Box 525, 901 10 Umeå