Ett tänt ljus lyser i mörkret bredvid en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Begravningskostnader

Det kan kännas kostsamt att ordna en begravning, men många delar är redan betalda via begravningsavgiften. Storleken på de övriga kostnaderna går att påverka själv. Här kan du läsa mer om vad som ingår i begravningsavgiften och vad som inte gör det.

Svenska kyrkan har i uppdrag från staten att sköta begravnings- och kyrkogårdsverksamheten i Umeå.

För att bekosta begravningsverksamheten betalar alla som är folkbokförda i Sverige en så kallad begravningsavgift via skattsedeln. Begravningsavgiften bekostar sedan de tjänster som alla folkbokförda i Sverige har rätt till utan kostnad när de avlider.

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans tjänster gratis (se nedan).

Detta ingår för alla genom begravningsavgiften:

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år
 • Gravsättning
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet
 • Transporter, från det att huvudmannen (Svenska kyrkan i Umeå) har tagit över ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett. Ett undantag är om den avlidne ska gravsättas utanför huvudmannens område, då bekostar dödsboet den transporten.
 • Kremering
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Utöver detta bekostar begravningsavgiften skötsel av begravningsplatsernas allmänna ytor (inte skötsel av enskilda gravar).

Detta ingår inte i begravningsavgiften:

 • Kista och svepning
 • Kistdekoration, som blommor eller bårtäcke
 • Urna
 • Transport av kistlagt stoft från hem eller sjukhus till Svenska kyrkans lokal för förvaring och visning
 • Annonsering
 • Begravningsceremoni och begravningsförrättare.
 • Minnesstund
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten
 • Skötsel av gravplats

Detta ingår för de som är medlemmar i Svenska kyrkan:

 • Begravningsgudstjänst med präst och musiker
 • Lokal för minnestund i flera av Umeås kyrkor. Kontakta oss för mer information, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Hur stor är begravningsavgiften?

Begravningsavgiften för 2021 är 25,3 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift på 632,50 kronor per år, eller knappt 53 kronor per månad. Avgiftssatsen för 2020 var 25 öre per hundralapp. Avgiftens storlek beslutas av Kammarkollegiet.

Boka tid och plats för begravning

Telefontid: 090-200 26 00 (helgfria vardagar kl 10-12)
Besökstid: helgfria vardagar kl 10-12 och 13-15 
För att minska smittorisk tar vi endast emot tidsbokade besök. Ring eller mejla för tidsbokning.

E-post: umea.administration@svenskakyrkan.se 
Besöksadress: Skolgatan 75, 903 30 Umeå
Postadress: Umeå pastorat, Administrativa enheten, Box 525, 901 10 Umeå