Dalby kyrka, Uppsala
Foto: Alex & Martin /Ikon

Begravningar i coronatider

En begravningsceremoni är ett avslut för de anhöriga och en viktig del i sorgeprocessen. Därför är det viktigt att hålla fast vid att en begravningsceremoni genomförs, på det sätt som är möjligt.

Antal vid ceremoni och minnesstund

Vi följer gällande råd och rekommendationer. Från 1 juni 2021 gäller att med anvisade sittplatser kan man vara 50 personer vid begravningsgudstjänst i alla kyrkor utom Mariakyrkan som har 40 anvisade platser.

Begränsat antal besökare i kapell och andra lokaler

I kapellen gäller följande max-antal, för att det ska finnas tillräckligt med utrymme. Antalen nedan är exklusive officiant och eventuell övrig personal.

Backens kapell: max 15 personer

Paviljongen vid Backens prästgård: max 36 personer 

Röbäcks kapell: max 25 personer

Heliga korsets kapell: max 50 personer

Trons kapell: stängt tills vidare

Begravningsplatserna utomhus:

Norras pergola: 50 stycken

Backens pergola: 50 stycken (i händelse av regn kan dock endast 15 stycken vara i kapellet samtidigt)

Antal vid minnesstunder

Vid minnesstunder inomhus gäller fortsatt antalet 8 stycken.

Jag har tänkt gå på en begravning och vill veta om jag får plats - vart ska jag vända mig?

Är du begravningsgäst och vill ha mer information om en viss begravning - kontakta den aktuella begravningsbyrån. Om du inte vet vilken byrå det är kan du fråga kyrkogårdsexpeditionen (se kontaktuppgifter längst ned).

Kan man skjuta upp begravningen?

En del sörjande vill vänta med begravningen på grund av coronaviruset. Frågan om att skjuta upp gravsättning eller kremering bestäms inte av Svenska kyrkan utan regleras i begravningslagen. Lagen säger att en avliden ska kremeras eller gravsättas så snart som möjligt, senast en månad efter dödsfallet.

Eftersom ingen vet hur länge dagens begränsingar kommer att gälla uppmuntrar Svenska kyrkan i Umeå till att inte skjuta upp begravningsceremonier utan genomföra dem på delvis andra sätt.

Möjliga sätt att hålla begravningsceremoni

Med endast närmast anhöriga

Begravningen kan ske med endast de närmast anhöriga närvarande. Man kan då hålla en minnesstund där fler gäster kan närvara när det är möjligt igen. 

Bjud in till en filmad ceremoni

Be någon av de närvarande att filma och direktsänd via sociala medier eller andra digitala tjänster. Eller dela filmen i efterhand. Svenska kyrkan kan inte ansvara för filmandet av upphovsrättsliga skäl.

Ceremoni med urna

En begravningsceremoni med kista måste hållas i så god tid att den avlidne hinner gravsättas eller kremeras inom en månad från dödsfallet. Men om den avlidne hade en önskan om kremering kan man kremera innan begravningsceremonin och då hålla ceremoni med urna istället för med kista. I sådana fall kan man vänta med begravningsceremoni och gravsättning upp till ett år från dödsfallet.

Ceremoni utomhus

En mindre ceremoni med närmast anhöriga kan i vissa fall även hållas utomhus vid graven. Under sommarhalvåret (så länge vädret tillåter) finns även två särskilda platser för ceremoni utomhus: Norras pergola på Norra kyrkogården och Backens pergola på Backens kyrkogård. Max antal gäster till begravning är 20 personer vid ceremoni i någon av pergolorna.

Två kortare ceremonier

I några av Umeås större kyrkor och kapell finns även möjlighet att hålla två kortare ceremonier, uppdelade i två grupper. Anhöriga uppmanas att prata med prästen eller begravningsbyrån om olika möjligheter till begravningsgudstjänst i dessa speciella tider.

Visningar med öppen kista

Från och med 11 september 2020 är det åter möjligt att hålla visningar med öppen kista i våra lokaler.

Boka tid och plats för begravning

Telefontid: 090-200 26 00 (helgfria vardagar kl 10-12)
Besökstid: helgfria vardagar kl 10-12 och 13-15 
För att minska smittorisk tar vi endast emot tidsbokade besök. Ring eller mejla för tidsbokning.

E-post: umea.administration@svenskakyrkan.se 
Besöksadress: Skolgatan 75, 903 30 Umeå
Postadress: Umeå pastorat, Administrativa enheten, Box 525, 901 10 Umeå

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon 090-200 25 20 (helgfria vardagar 10-12 och 13-14.30)
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Besökstid 10-12 och 13-14.30 (helgfria vardagar)

För att minska smittorisk tar vi endast emot tidsbokade besök. Ring eller mejla för tidsbokning.

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Östra Esplanaden 9, 2 tr.