Om Voi pastorat

Voi pastorat, eller Voi misson area som det egentligen heter, tillhör Kenya Evangelical Lutheran Church (KELC) och bildades i början av 2000-talet.

organisation

Voi Mission Committee är pastoratets styrelse där representanter från alla församlingar sitter. Kommittén träffas fyra gånger per år.

Under Voi Misson Committee finns sex grupper med olika funktioner. De träffas fem gånger per år. I dessa grupper finns det en från varje församling plus en adjungerad (inom parantes i listan nedan). Ordföranden i respektive grupp sitter i Voi Mission Committee.

Grupperna är:

  • Women group (Mary)
  • Youthgroup (Manase)
  • HIV/malaria group (Manase)
  • Christian education (Mary)
  • Finance committé (Manase)
  • Bible school (Manase)

I varje församling utses en grupp bestående av tre äldste. En kvinna och två män. En av dessa ska vara en ungdomsrepresentant. Ungdomsrepresentanten sitter även med i pastoratets ungdomsgrupp. En av de äldste är ordförande i församlingen och sitter också med i Voi Mission Committee.      

Församlingsplantering

Det finns en vision i Voi pastorat både vad gäller församlingsplantering och missionerandet - fler församlingar i bygden runt Voi. I flera av byarna har det startats församlingar, men missionsområdet är stort vilket gör att fler församlingar kan anslutas eller startas allt eftersom.

I Voi stad vill man dessutom starta ytterligare en församling. Den skulle i så fall hålla till på Gästhuset i utkanten av Voi.

Bibelskola

I Voi driver Kenya Evangelical Lutheran Church en bibelskola. En klass om runt 15 elever start var tredje år. Eleverna är ett gott tillskott i pastoratets gudstjänster. De praktiserar det de lär sig, predikar i församlingarnas gudstjänster och bidrar med underbar körsång.

Skolans första klass startade 2010 och hade sin examen hösten 2013 under pompa och ståt på Gästhuset. Andra klassen började därefter våren 2015.

För närmare information om bibelskolan, kontakta Joel Jarlbo i Ängelholm.