Foto: Johannes Frandsen

Vill du hjälpa till med maten

Åsundengudstjänster

I höst har vi fyra Åsundengudstjänster och nu inbjuder vi till en träff om maten på de här gudstjänsterna.

Träffen är 16 augusti kl. 18:00 i Gällstads och Södra Säms kyrka. Sprid gärna info redan nu.

Vill du komma på mötet? Smsa Pernilla Wetterstrand, 070-558 03 02.

Det vi tar upp på mötet är bl a:

  • Var lägger vi ribban? 
  • Har vi tillräckligt med intresserade för att kunna rodda maten? 
  • Vem köper in maten?
  • Bra ansvarsfördelning för att alla skall känna att det är roligt och givande.

Mötet hålls av Pernilla Wetterstrand och Siv Jonstoij.