Foto: Kristin Lidell

Vill du besöka en medmänniska?

Många människor lever i ofrivillig ensamhet och önskar att någon gång då och då få ett besök av en medmänniska. Ofta blir det fina möten med en ömsesidig upplevelse av betydelsefulla samtal.

Välkommen till en inspirationskväll!

Onsdag 2 november kl. 17:30 i församlingsgården, Storgatan 28D i Ulricehamn. Serveringslokalen (den övre lokalen)

  • 17:30 Mingel med smörgås, kaffe och te.
  • 18:00 Diakon Therese Karlsson delar sina erfarenheter med efterföljande samtal

Du har denna kväll möjlighet att anmäla ditt intresse att ingå i besöksgrupperna i Ulricehamns pastorat.

Vid frågor kontakta någon av diakonerna:

Ulrika Palmqvist, 0321-17 154, ulrika.palmqvist@svenskakyrkan.se

Erika Erlén, 0321-17 153, erika.erlen@svenskakyrkan.se 

Inger Mellåker, 0321-17 130, inger.mellaker@svenskakyrkan.se

Anette Ljungberg, 0321-17 110, anette.ljungberg@svenskakyrkan.se