På ett tänt gravljus har någon skrivit Lille Far.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Utökat eldningsförbud

Då marken är torr och risken för brand är stor ber vi er att inte tända några gravljus vid gravarna under tiden förbudet gäller. Låt oss istället smycka med vackra blommor.

När utökat eldningsförbud råder i kommunen räknas kyrkogården som allmän plats och det gör att gravljus inte ska användas denna period.