Foto: Gustaf Hellsing

Samtal i livsfrågor

I Dalum och Hössna

Varje dag tänker vi människor tankar kring olika existentiella frågor.
Vi människor kan ha känslor som knyter an till att vi finns till just här och nu. Dessa tankar och känslor kan leda till ett behov av att samtala med andra.

Samtal i Livsfrågor behamdlar allt mellan himmel och jord.

Dalums församlinghem
Måndagar (udda veckor) start 10 oktober kl. 15:00-16:30

Hössna prästgård
Måndagar (jämna veckor) start 17 oktober kl. 15:00-16:30

Vi träffas för fika och samtal. Du kommer som du är och med det du bär med dig. Du delar det du vill och lyssnar på övriga i gruppen.

Träffarna leds av:
Monica Hallgren, diakon
Tina Kristoffersen, prästkandidat

Har du frågor?
Kontakta Tina Kristoffersen, 0321-17 128
tina.kristoffersen@svenskakyrkan.se