Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vårt viktigaste mål är att alla på förskolan ska trivas och ha en trygg miljö utan rädsla för övergrepp och kränkningar. Det är vi vuxna som har ansvaret för att ingen blir illa behandlad i förskolan. Det är tillsammans som barn och vuxna kan skapa en god miljö som vilar på sociala relationer, trygghet och respekt för andra. (Ur Likabehandlingsplan 2014)

Ladda ner Änglagårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling