En grupp människor promenerar tillsammans i skogen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Nyfiken på Pilgrimsvandring?

Välkommen till höstens träffar

Pilgrimsträffar i Hössna

Ordet pilgrim betyder främling som går över fälten.

Varmt välkommen till höstens träffar i Hössna prästgård!

Så här säger en tidigare deltagare:
Det har varit så fint för vi har verkligen lyssnat på varandra. Det är så sällan vi människor gör det nuförtiden, verkligen lyssnar och blir lyssnade på. Jag känner att jag fick berätta det jag ville och behövde berätta.

Varje träff inleds med fika och vi samtalar sedan kring Pilgrimens sju nyckelord; enkelhet, andlighet, långsamhet, tystnad, frihet, bekymmerslöshet och delande. Nyckelorden är tänkta att fungera som goda hjälpmedel till att öppna upp för samtal som speglar vår innersta längtan, våra erfarenheter och behov. Orden kan tolkas utifrån en kristen troserfarenhet, men det är inget krav, de inbjuder vem som helst att tänka kring livet utifrån den plats individen befinner sig just nu.

Under hösten 2022 eller våren 2023 kommer vi också att genomföra en vandring.

Kursen är onsdagar jämna veckor kl. 17:30. Start 5 oktober.

Anmälan och frågor till Beatrice Yngvesson senast 28 september.
beatrice.yngvesson@svenskakyrkan.se 
0321-17 111