Foto: Gustaf Hellsing / Ikon

Musikhändelser i pastoratet

Även här har Coronapandemin påverkat verksamheten. Det har varit några musikhändelser under sommaren och dessa har annonserts i UT samt sociala medier. Då antal besökare är begränsat och tiderna är osäkra så väljer vi att enbart annonsera och skriver inget här. Tyvärr kan event ställas in med kort varsel. 

Tack för er förståelse!