Mod att mogna

En fördjupning i fastans och påskens budskap

Ekumenisk kurs i Equmeniakyrkan i Blidsberg

  • (22 februari. Askonsdagsmässa i Hössna prästgård kl. 18:00)
  • 28 februari. Kurstillfälle 1: Kärlekens väg
  • 14 mars. Kurstillfälle 2: Den kämpande tron
  • 28 mars. Kurstillfälle 3: Livets bröd

Varje kurstillfälle börjar med en måltid. Därefter ett föredrag, sedan kaffe och samtal i mindre grupper med en samtalsledare i varje grupp. Vi avslutar med en kort andakt i kyrksalen. Kvällen är slut kl. 20:30. Till kursen hör ett häfte man kan läsa till varje gång.

Kursen kostar 120 kronor inklusive mat.

Anmäl dig senast 15 februari till:
Jenny Jarvid, 0321-17 112 eller jenny.jarvid@svenskakyrkan.se
Brita Blomdahl, 0738-16 84 61 eller pastorbrita.b@gmail.com 

Arrangörer

Svenska kyrkan i Redväg och Equmeniakyrkan i Timmele och Blidsberg