Foto: Magnus Aronson

Kyrkklocksrally

i Åsunden

Välkommen att lyssna på klockorna och hör om historierna i Åsundens kyrkor.

Lördag 10 augusti

  • 10:00 Marbäcks kyrka
  • 11:00 Grönahögs kyrka
  • 12:00 Gällstads och Södra Säms kyrka
  • 13:00 Finnekumla kyrka. Här kommer det att finnas grillar för att grilla medtagen lunch.
  • 15:00 Tvärreds kyrka

Vid frågor kontakta
Per Jonstoij, präst, 0321-17 152
per.jonstoij@svenskakyrkan.se